Hodepinedagbok og kalender

Diagnostisk hodepinedagbok brukes for å stille riktig diagnose. Kan blant annet brukes for å stille diagnosene migrene, hodepine av spenningstype og klasehodepine

Link til diagnostisk hodepinedagbok_A4_hcpc.pdf

Link til ukesregistrering

Link til hodepinedagbok (NTNU) - app

Link til anfallskalender

Hodepinekalender benyttes for å kartlegge hodepinehyppighet, se effekt av ny behandling og for å diagnostisere medikamentoverforbrukshodepine.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.