Ensidig paroxysmal hodepine (TACs)

Enkel skjematisk oversikt over kliniske kjennetegn og behandling av klasehodepine, paroxysmal hemicrani, og SUNCT

Kilder

Fagmedarbeidere


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.