Postpunksjons hodepine

Postpunksjonshodepine er hodepine som oppstår etter spinalpunksjon (diagnostisk, spinalanestesi, eller myelografi). Se norsk oversiktsartikkel (2012)1.
Link til spinalpunksjonsprosedyre

Hovedbudskap1

 • Risikoen for hodepine etter spinalpunksjon reduseres betydelig ved å bruke nål med liten diameter og med atraumatisk spiss.
 • De fleste er smertefrie innen noen få dager med konservativ behandling.
 • Epidural blodlapp kan vurderes allerede etter 1 – 2 døgn dersom hodepinen er sterk og invalidiserende.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Typisk er diffus hodepine som blir verre innen 15 minutter etter å ha reist seg fra liggende stilling. Hodepinen kan være ledsaget av nakkestivhet, tinnitus, hypakusis, lysskyhet og kvalme.

Diagnostiske kriterier ifølge ICHD-32

A. Spinalpunksjon er utført
B. Hodepinen oppstår innen fem dager etter en spinalpunksjon
C. Ikke bedre forklart av andre ICHD-3 diagnoser

Risikofaktorer for postpunksjonshodepine (PPH)3

 1. Utstyrsrelaterte faktorer
  • Nålestørrelse: Jo tynnere nål jo mindre fare for PPH (Insidens av PPH etter spinalanestesi utført med Quincke nål (atraumatisk nål) var 30.2% med 22G og 22% med 25G nål i en svensk studei fra 20204). 
  • Nålespiss: Atraumatiske nåler gir mindre PPH5 (27% vs 60% én studie6), men er teknisk litt vanskeligere. Atraumatisk nål anbefales av AAN (Level A)7 og Cochrane8.
 2. Prosedyre-relaterte faktorer
  • Orientering av skråkant: Ved orientering av skråkant parallelt med lengdeaksen av ryggen reduseres frekvens av PPH i forhold til ved orientering av skråkant på tvers (11% vs 26%).
  • Ved å stikke inn nåla i spiss vinkel kan man få mindre PPH fordi dura penetreres på et lavere nivå enn arachnoidea.
  • Reinføring av mandrengen før nåla dras ut har i noen studier vist redusert PPH insidens (reduksjon fra 16 til 5% ved bruk av 21G Sprotte atraumatisk nål). I en ny studie (2020) ble det ikke funnet holdepunkter for at denne faktoern har betydning4
 3. Annet
  • Erfaren lege gir mindre PPH.
  • Liggende pasient under prosedyren viste å gi mindre postpunksjonshodepine i en metanalyse9
  • Faktorer som sengeleie, BMI, hydrering, antall punksjonsforsøk har ikke vist å påvirke frekvens av PPH.
  • Stort volum av fjernet CSF kan gi forbigående hodepine, men øker ikke risiko for vedvarende PPH10.
  • Rutinemessig profylakse med epidural blodlapp anbefales ikke.
  • Punksjon på dagtid versus kveld så ut til å være risikofaktorer for PPT i én studie11
  • En studie fant følgende risikofaktorer; ung alder (OR 0.5), kvinne (OR 6.9), Høyt BT (OR 2.2), traumatisk tap LP (OR 10.0)12

Behandling3

Ingen gode studier foreligger.

 1. Medikamenter: Koffein er førstelinjebehandling, gir iflg Cochrane-rapport symptomlindring og forkortet sykdomsforløp13,14 (Finnes i kombinasjon med fenazon, som Fanalgin® eller Fenazon-Koffein®). Gabapentin, teofyllin (Theo-Dur) og hydrokortison kan redusere hodepinen13,15,14
 2. Flatt sengeleie og hydrering anbefales ofte, men mangler sikker dokumentasjon.
 3. Epidural blodlapp: God effekt (77-96%) og lav komplikasjonsrate (men araknoiditt, subduralt hematom og bakteriell meningitt er rapportert). Prosedyren består i at man trekker ut 10 – 30 ml blod fra en vene hos pasienten og injiserer dette langsomt i epiduralrommet. Etter prosedyren bør pasienten ligge 1-2 timer. Mest effekt er vist når blodlappen legges mer enn 24 timer etter spinalpunksjonen, men dette kan bare være uttrykk for mer spontan bedring i tidlig fase. Det er ingen konsensus om når epidural blodlapp bør tilbys, men det tilbys ofte til pasienter med svært sterk hodepine etter 24 – 48 timer1.
 4. Blokkade av n occipitalis major med dexamethason: Har vist effekt i små pasientserier16
 5. Invasiv behandling: Hvis ikke effekt av ovenstående tiltak bør diagnosen revurderes. Dersom diagnosen bekreftes kan perkutan CT-veiledet injeksjon av fibrin, eller kirurgi vurderes.

Prognose

Majoriteten blir bra med konservativ behandling. I en eldre studie ble 53% bra innen 4 dager, 72% innen 7 dager, og 85% innen 6 uker.

Kilder

Referanser

 1. Alstadhaug KB, Odeh F, Baloch FK, Berg DH, Salvesen R.Post-lumbar puncture headache.Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 Apr 17;132(7):818-21. PMID:22511093 PubMed
 2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed
 3. Bezov D, Ashina S, Lipton R. Post-Dural Puncture Headache: Part II – Prevention, Management, and Prognosis. Headache 2010; 50: 1482-98.
 4. Salzer J, Granåsen G, Sundström P, Vågberg M, Svenningsson A. Prevention of post-dural puncture headache: a randomized controlled trial. . Eur J Neurol 2020. pmid:31997481 PubMed
 5. Engedal TS, Ørding H, Vilholm OJ. Changing the needle for lumbar punctures: Results from a prospective study. Clin Neurol Neurosurg 2015; 130: 74-9. pmid:25590665 PubMed
 6. Davis A1, Dobson R, Kaninia S, Espasandin M, Berg A, Giovannoni G, Schmierer K.. Change practice now! Using atraumatic needles to prevent post lumbar puncture headache. Eur J Neurol. 2014 ; Feb;21(2):: 305-11. pmid:24320927 PubMed
 7. Armon C1, Evans RW; Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Addendum to assessment: Prevention of post-lumbar puncture headaches: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2005 Aug 23;65(4):510-2 . pmid:16116106 PubMed
 8. Arevalo-Rodriguez I, Muñoz L, Godoy-Casasbuenas N, Ciapponi A, Arevalo JJ, Boogaard S, Roqué I Figuls M. Needle gauge and tip designs for preventing post-dural puncture headache (PDPH).Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 7;4:CD010807. doi: 10.1002/14651858.CD010807.pub2. Review.PMID: 28388808 PubMed
 9. Zorrilla-Vaca A, Makkar JK. Effectiveness of Lateral Decubitus Position for Preventing Post-Dural Puncture Headache: A Meta-Analysis.Pain Physician. 2017 May;20(4):E521-E529.PMID: 28535561 PubMed
 10. Monserrate AE, Ryman DC, Ma S, Xiong C, Noble JM, Ringman JM, Morris JC, Danek A, Müller-Sarnowski F, Clifford DB, McDade EM, Brooks WS, Darby DG, Masters CL, Weston PS, Farlow MR, Graff-Radford NR, Salloway SP, Fagan AM, Oliver A, Bateman RJ; Dominantly Inherited Alzheimer Network. Factors associated with the onset and persistence of post-lumbar puncture headache. JAMA Neurol 2015; 72: 325-32. pmid:25622095 PubMed
 11. Park KM1, Shin KJ, Ha SY, Park J, Kim SE.. Does lumbar puncture at night prevent post-dural puncture headache?. Acta Neurol Scand. 2014; Sep;130(3: 204-9. pmid:24825589 PubMed
 12. Barreras P, Benavides DR, Barreras JF, Pardo CA, Jani A, Faigle R, Bahouth MN. A dedicated lumbar puncture clinic: performance and short-term patient outcomes.J Neurol. 2017 Aug 23. PMID: 28836071 PubMed
 13. Basurto Ona X, Martínez García L, Solà I et al. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev 2011; nr. 8: CD007887 Cochrane (DOI)
 14. Basurto Ona X, Osorio D, Bonfill Cosp X. Drug therapy for treating post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 15;7:CD007887 . pmid: 26176166 PubMed
 15. Mahoori A, Noroozinia H, Hasani E, Saghaleini H. Comparing the effect of pregabalin, gabapentin, and acetaminophen on post-dural puncture headache. Saudi J Anaesth 2014; 8: 374-7. pmid:25191190 PubMed
 16. Niraj G, Kelkar A, Girotra V. Greater occipital nerve block for postdural puncture headache (PDPH): a prospective audit of a modified guideline for the management of PDPH and review of the literature. J Clin Anesth. 2014 Nov;26(7):539-44 . pmid:25441250 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Knut Hagen, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.