Nasjonalt kompetansetjeneste for hodepine

Link til Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Diagnose utredning og behandling: Les her


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.