Klasehodepine og andre trigeminal-autonome hodepiner - TACS

Se oversiktsartikkel fra 20201 og artikler om diagnostikk2 og behandling3 (2013).

Kort om

Trigeminale autonome cefalalgier (TACs) er en gruppe primære hodepinelidelser som kjennetegnes av ensidig hodepine og samtidig ipsilaterale autonome symptomer (rødt øye, tårer, nesetetthet, svette, miose, ptose, hovent øyelokk). Dette er tegn på parasympatisk hyperaktivitet eller sympatisk hypoaktivitet. Gruppen omfatter klasehodepine, paroksysmal hemikrani, SUNCT/SUNA og hemicrania continua. Det er svært smertefulle og invalidiserende tilstander. De skilles fra hverandre ved ulik frekvens og varighet av smerteattakker, samt karakteristisk respons på behandling.

Karakteristika ved ulike TACs4-7.

  Klasehodepine Paroksysmal hemikrani SUNCT Hemicrania continua
  Epidemiologi
Kjønnsrate K:M 1:3-6 2-3:1 1:8-12 2:1
Prevalens 0,1% 0,02% Meget sjelden 0,05%
  Smerte
Intensitet Ekstremt høy Høy Moderat til høy Moderat
Varighet av anfall 15-180 min 2-30 min 1-600 sek Kronisk hodepine
Anfallsfrekvens 0,5-8 per dag >5 per dag over halparten av tiden > 1 per dag over halvparten av tiden  
  Autonome
Ledsagersymptomer Ja Ja Ja Ja
  Behandling
Effekt av indometacin Nei Ja Nei Ja
Anfallsbehandling Sumatriptan injeksjon/spray
Oksygen
Ingen Ingen Ingen
Forebyggende behandling Verapamil, lithiumsulfat Indometacin Lamotrigin Indometacin

Klasehodepine

Se norsk oversiktsartikkel (2015)8, oversikt i Lancet Neurology (2018)9, og oversiktsartikkel i Pract Neurol (2019)10

Kort om

Klasehodepine er vanligst blant menn (ca. 75 %) og er kjent som den mest smertefulle av hodepinene. Alder ved debut er vanligvis 20-40 år. Klasehodepine har en prevalens på 80-100 per 100.000 innbyggere11. Trolig genetisk predisposisjon12. Permanent remisjon ses, men etter femten års sykdom vil 80% av pasientene fortsatt ha anfall13

Diagnostikk

Klinisk bilde

Smerteattakkene ved klasehodepine (tidligere kalt clusterhodepine eller Hortons hodepine) er strikt ensidige, men hos et lite antall pasienter (ca. 15%) kan hodepinen skifte til motsatt side i løpet av livet. Attakkene varer vanligvis mellom 45 og 90 minutter, med brå start og avslutning. Under de verste anfallene er smertene uutholdelige og pasientene klarer ofte ikke å ligge i ro, men går typisk frem og tilbake over gulvet. Attakkene kan utløses av alkohol, histaminer, nitroglycerin og aktivitet. Kommer hos mange på fast tidspunkt av døgnet, ofte nattlige anfall en til to timer etter innsovning. Hos noen av pasientene kommer klaseperiodene på samme tid av året hver gang. Periodene forekommer hyppigere om våren og høsten enn resten av året. Migrenøse symptomer (kvalme, oppkast, foto- og fonofobi) forekommer hos enkelte personer med klasehodepine.

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 beta5

 • A. Minst fem attakk som oppfyller kriteriene B-D
 • B. Intens eller svært intens ensidig smerte som er lokalisert orbitalt, supraorbitalt og/eller i tinningen, som varer mellom 15 og 180 minutter ubehandlet
 • C. Hodepinen ledsages av minst ett av de følgende tegn
  1. Minst ett av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
   • a) Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
   • b) Tetthet i og/eller renning fra nesen
   • c) Øyelokksødem
   • d) Svetting i panne og/eller ansikt
   • e) Rødme i panne og/eller ansikt
   • f) Følelse av tetthet i øret
   • g) Miose og/eller ptose
  2. En følelse av rastløshet eller agitasjon
 • D. Frekvens av smerteattakkene fra en gang annenhver dag til åtte ganger daglig i mer enn halvparten av tiden lidelsen er aktiv
 • E. Ikke bedre forklart av annen diagnose

Episodisk klasehodepine: Minst to klaseperioder (anfall som kommer i serie over en viss tidsperiode) av varighet syv dager til et år adskilt av smertefritt intervall av minst en måneds varighet. Klaseperiodene varer vanligvis fra fire uker til tre måneder. Ca. 80-90% har denne formen. De fleste har en til to klaseperioder i året.

Kronisk klasehodepine: Smerteattakker i over et år uten smertefrie perioder av minst en måneds varighet. Ca. 10-20% har denne formen.

Utredning

Bildediagnostikk er ikke nødvendig ved typisk episodisk klasehodepine og normal nevrologisk undersøkelse. Ved atypiske tilfeller, unormal nevrologisk undersøkelse, behandlingsrefraktær klasehodepine, sen debutalder, posttraumatisk klasehodepine, og kronisk klasehodepine bør det foretas MR caput med hypofyse og ev MR angio. Bildediagnostikk foretas først og fremst for å utelukke romoppfyllende prosesser og malformasjoner i midtlinjen4, eller patologi ved sinus cavernosus, hypofysen og hypothalamus14, eller kardisseksjon. Man skiller klasehodepine fra andre TACs først og fremst ut ifra anfallsvarighet. 

Behandling15

Alkoholinntak kan forverre klasehodepine og bør unngås i klaseperioder. Pasientene har ofte god effekt av medikamentell behandling. Valg av behandling bør baseres på hodepinefrekvens, pasientens komorbiditet og bivirkninger av medikamentene.

Anfallskuperende behandling

 1. Sumatriptan 6 mg sc (level A), kan brukes to ganger daglig over lengre perioder ved denne tilstanden (gir raskere effekt enn nesespray16). Triptaner er kontraindisert ved ukontrollert hypertensjon, iskemiske hjertelidelser, cerebrovaskulære lidelser og perifere vaskulære lidelser.
 2. Oksygen 100 % på maske, 7-12 l/min i 10-15 minutter virker raskt hos mange (70-80%), særlig ved noe mildere anfall i begynnelsen eller slutten av perioden (level A). Inhalasjon skal foretas i sittende, oppreist posisjon
  Se nyttige linker:
  LEGEINFORMASJON 25.10.21
  PASIENTINFORMASJON 25.10.21
  INFORMASJON TIL BEHANDLINGSHJELPEMIDLER
 3. Sumatriptan 20 mg nesespray 2-3 ganger daglig ved anfall (level B) eller Zolmitriptan nasal 5 mg maksimalt to ganger daglig (level A). Den vanligste bivirkningen er bitter smak i munnen etter bruk av nesespray.
 4. Lidocain® nasalt (Xylocain spray) nesespray er brukt, men ingen dokumentasjon for effekt17

Overgangsbehandling

Overgangsbehandling gir rask suppresjon av attakker for en begrenset periode, f. eks mens en avventer effekt av forebyggende behandling (som ofte først kommer etter noen uker), eller ved episodisk klasehodepine når en ønsker å bryte en klase uten å nødvendigvis starte forebyggende behandling. Overgangsbehandling er spesielt gunstig for pasienter med høy anfallsfrekvens.

 1. Prednisolon® 80 mg daglig i fem dager. Deretter nedtrapping med 10 mg per dag. Forebygg ulcus med protonpumpehemmer (feks lansoprazol 15mg X 1, eller omeprazol 20mg X1) eller H2blokker (feks ranitidin 150 mg X 2).
  En fersk RCT fant at prednisolon 100 mg i fem dager etterfulgt av nedtrapping med 20 mg hver 3. dag parallelt med opptrapping av verapamil var effektivt18.
 2. Suboccipitale steroidinjeksjoner1920-22, har vist seg effektiv som profylakse ved klasehodepine (level B). Feks 60mg methylprednisolon eller 60mg triamcinolon (Lederspan 20mg/ml) 3 inj annenhver dag på smertefull side19. Lokalisering av inj. sted19: anta en linje mellom protuberantia occipitalis externa til mastoidprosessen, gå 1/3 lateralt for protuberantia, og gå ca 2 cm nedenfor occipital nuchael ridge. Gå ned til benet, trekk nåla 1mm tilbake, og injiser ca 1/3 her, 1/3 litt medialt, og 1/3 litt lateralt.
 3. Blokkade av n. occipitalis major23: Occipitalisblokkade kan forsøkes terapeutisk ved klasehodepine og andre ensidige hodepiner som occipitalisnevralgi.
  • Finn riktig sted: Palper protuberantia occipitalis externa i midtlinjen, og gå ca. 2 cm ned og 2 cm til siden. Her er det lettest å treffe nerven (kan ofte palperes i ca. 0,5 cm dybde). Gå ned til benet og injiser ca 1/3 her, 1/3 litt medialt, og 1/3 litt lateralt
  • Hva skal man bruke: F. eks 1-3 ml med 0,25 eller 0,5 % bupivacaine (Marcain® (N01B B01)). Unngå intravaskulær injeksjon (aspirer)
  • Fortolkning av resultatet: Vellykket injeksjon hvis nummenhet i innervasjonsområdet for nerven. Blokkade av n. occipitalis major kan ha forebyggende effekt i fire uker etter injeksjon20. Blokkaden ga signifikant reduksjon i hodepineattakker hos ca. to tredjedeler i to studier24-25
 4. IV dihydergot (repeterte injeksjoner over tre dager). Se prosedyre

Forebyggende medikamentell behandling

Forebyggende behandling er den viktigste behandlingen og skal startes opp så fort som mulig ved en ny periode med klasehodepine. Siden mange pasienter har opptil åtte anfall daglig vil anfallsbehandling alene kunne føre til overmedisinering og toksisitet. Målet er å hemme anfall og beholde remisjon i den tiden klaseperioden er forventet å vare. Noen pasienter har bedre effekt av en kombinasjon av flere medikamenter enn av monoterapi med stor dose. Ved anfallsfrihet i over 14 dager bør nedtrapning av forebyggende medisin forsøkes.

Se skjematisk oversikt over forebyggende behandling kopiert fra26 og oversiktsartikkel fra 202127.

 • Verapamil (Isoptin Retard® (C08D A01)) 120 mg x 2. Dosen kan økes til effekt eller 960 mg daglig. Ved så høye doser bør man ta EKG etter 10 dager og hver sjette måned mtp økt PR tid. (Noen foreslår EKG ved hver doseøkning). Kan øke med 80 mg om gangen opp til 480 mg. Etter det kan en øke med 40 mg om gangen, men da skal det gå minst tre dager mellom hver doseøkning. Full effekt etter 2-3 uker. Bivirkninger er bl. a bradykardi, ankelødem og forstoppelse. Hvit resept. Se tabellarisk forslag til opptrapping og EKG10.
 • Lithiumsulfat (Lithionit): Initialt 6 mmol morgen og kveld (12 mmol/døgn). Etter en uke bestemmes serumkonsentrasjonen 12 timer etter siste kveldsdose. Gjenta målingen 1-2 ganger og beregn vedlikeholdsdose, veiledende vedlikeholdsdose er 4-10 42 mg depottabletter fordelt på morgen og kveld. Basert på konsensus anbefales plasmanivå 0,6-1,2mmol/L8. Før behandling kontrolleres EKG, vekt og blodprøver (K, Na, kreatinin, TSH). Bedre hos de med kronisk enn episodisk form for klasehodepine. (Level C)
 • Topiramat: Anbefalt dose minst 100 mg/dag, startdose på 25 mg28-31. Obs teratogenisitet og psykiske bivirkninger
 • Valproat: Dosering som ved epilepsibehandling, tilstrebe serumnivå 300-700 µmol/l. Obs levertoksisitet og teratogenistet (level C)
 • Melatonin: 10 mg daglig (level C)
 • Zonizamid (zonegran® ) hadde effekt i en liten ukontrollert pasientserie (laveste evidensnivå)32

Pasienter med invalidiserende smerter som ikke responderer på medikamenter kan ha effekt av33:

 • Ganglion sphenopalatinum stimulering (SPG)33-35. Utføres i bla i Danmark32.
 • Noninvasiv vagusnervestimulering33
 • Occipital nervestimulering34,36
 • Monoklonalt anti-CGRP antistoff (Galcanezumab) sc 300mg 1x månedlig37
 • Dyp hjerne stimulering er brukt i noen refraktære tilfeller38-42 men har usikker effekt43

Pågående studier44.

 

Behandling under graviditet

Anfallsbehandling: Oksygen kan benyttes. Sumatriptan kan anvendes. Konsekvenser av triptaninntak på diende barn er lite omtalt i litteraturen, men det er kjent at sumatriptan utskilles i morsmelk45. Sumatriptan har kort halveringstid (ca to timer) og lav oral biotilgjengelighet. Nye retningslinjer godkjenner amming kort tid etter triptaninntaket46. Ergotamin er kontraindisert. Se behandling av migrene ved svangerskap og amming og veldig nyttig tabell om uike medikamenter i ulike faser av svangerskap i fersk artikkel (2021)47

Profylaktisk behandling: Verapamil og prednisolon kan anvendes. Lithiumsulfat (Lithionit) kan anvendes ved sterk indikasjon. Ergotamin og methysergid er kontraindisert.

Paroxysmal hemicrani

Diagnostikk

Klinisk bilde

Paroksysmal hemikrani er en sjelden primær hodepine karakterisert ved residiverende anfall med alvorlig strikt ensidig hodepine lokalisert rundt orbita, supraorbitalt, og temporalt, og assosiert med autonome trekk (se under). Atakkene kommer ofte mer enn 5 ganger daglig og varer 2-30 minutter. Tilstanden kan ligne på klasehodepine, men skiller seg ved hyppigere og kortere attakker, er ofte kronisk uten anfallsopphopning i klaser, kan ha smerter mellom anfall og er vanligst hos kvinner. Den responderer dramatisk og absolutt på indometacin. Kan debutere i alle aldre. 

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 beta5

 • A. Minst 20 attakker som oppfyller kriteriene B-E
 • B. Intens ensidig smerte som er lokalisert orbitalt, supraorbitalt og/eller i tinningen, som varer mellom 2 og 30 minutter
 • C. Minst et av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
  1. Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
  2. Tetthet i og/eller renning fra nesen
  3. Øyelokksødem
  4. Svetting i panne og/eller ansikt
  5. Rødme i panne og/eller ansikt
  6. Følelse av tetthet i øret
  7. Miose og/eller ptose
 • D. Attakker med frekvens >5 per dag mer enn halvparten av tiden
 • E. Attakker stoppes helt av terapeutiske doser med indometacin
 • F. Ikke bedre forklart av annen diagnose

Episodisk paroksysmal hemikrani: Minst to episoder med paroksysmal hemikrani som varer fra syv dager til et år (uten behandling) og er separert av smertefrie remisjonsperioder på over en måned. Ca 20% har denne typen.

Kronisk paroksysmal hemikrani: Anfall med paroksysmal hemikrani som varer i over et år uten remisjon eller med remisjonsperioder som varer i mindre enn en måned. Ca 80% har denne typen.

Utredning

Indometacintest: (Registreringsfritak: Indomet®): 25 mg x 3 i tre dager, 50 mg x 3 i tre dager. Pasientinformasjon om indometacintest

MR caput med hypofyse

Behandling

Indometacin profylaktisk, ofte årevis, bør prøve seponering hver sjette måned. Vanlig vedlikeholdsdose er 25-100 mg daglig, men doser opptil 200 mg daglig kan brukes (level A). Bør administreres tre ganger daglig pga. kort halveringstid (fire timer)3. Gastrointestinale bivirkninger er et problem, og kombinasjon med medikamenter som beskytter ventrikkelslimhinnen er ofte nødvendig, f. eks omeprazol 20 eller 40 mg. Ved episodisk paroksysmal hemikrani bør indometacin gis litt lenger enn episoden varer og så trappes gradvis ned.
De som ikke tåler indometacin kan prøve verapamil48-49 (level C).
Noninvasiv vagusstimulering har vist effekt i små pasientserier5051.

SUNCT/SUNA

SUNCT er en forkortelse for "short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing" og SUNA er en forkortelse for "short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms".

Diagnosekriterier for short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks i følge ICHD-3 beta

 • A. Minst 20 attakker som oppfyller kriteriene B-D
 • B. Moderat eller alvorlig ensidig smerte med orbital, supraorbital, temporal og/eller annen trigeminal distribusjon, som varer mellom 1 og 600 sekunder og forekommer som enkle stikk, serier av stikk eller i et sagtannmønster
 • C. Minst et av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
  1. Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
  2. Tetthet i og/eller renning fra nesen
  3. Øyelokksødem
  4. Svetting i panne og/eller ansikt
  5. Rødme i panne og/eller ansikt
  6. Følelse av tetthet i øret
  7. Miose og/eller ptose
 • D. Attakker med frekvens på minst et om dagen i mer enn halvparten av tiden mens lidelsen er aktiv
 • E. Ikke bedre forklart av annen diagnose

SUNCT: Attakker som oppfyller kriteriene ovenfor og samtidig har både konjunktival injeksjon og tåreflod.

SUNA: Attakker som oppfyller kriteriene ovenfor og kun har enten konjunktival injeksjon eller tåreflod eller ingen av delene.

Ikke klinisk viktig å skille mellom SUNCT og SUNA52

Episodisk SUNCT/SUNA: Minst to anfall som oppfyller kriteriene på SUNCT/SUNA som varer fra syv dager til et år (uten behandling) og er separert av smertefrie remisjonsperioder på over en måned.

Kronisk SUNCT/SUNA: Anfall som oppfyller kriteriene på SUNCT/SUNA som varer i over et år uten remisjon eller med remisjonsperioder som varer i under en måned.

Attakkene kan trigges av tygging, snakking eller berøring. Etter trigging er det ingen refraktærperiode. Hos enkelte pasienter med denne typen symptomer har man sett patologi i bakre skallegrop samt mulig vaskulær kompresjon av trigeminusnerven på MR. MR med angiografi bør tas.

Differensialdiagnose

Trigeminusnevralgi: Det er ikke tydelige autonome symptomer ved trigeminusnevralgi og det er en refraktær periode etter at pasienten har blitt utsatt for triggerfaktoren.

Behandling

Overgangsbehandling (for å bryte attakkserie): Iv lidokain, eller blokkade av n.occipitalis med f. eks (Celeston Chronodose® (H02A B01)) ev blandet med lokalanestetikum.

Oral profylakse53:
Førstelinje: Lamotrigin (Lamictal®)54.
Andrelinje: Okskarbasepin, duloksetin, karbamasepin, topiramat
Tredjelinje: Gabapentin, pregabalin, lakosamid, meksiletin kan også forsøkes.

Lidelsen kan skyldes nevrovaskulær konflikt og noen har nytte av mikrovaskulær dekompresjon (MVD) av trigeminus55-56. Ev occipital nervestimulering, deep brain stimulation (DBS)57, eller Ganglion sphenopalatinum stimulering (SPG)58.

Hemicrania continua

Hemicrania continua er en kronisk daglig hodepine. Migrenøse symptomer som fotofobi og fonofobi ses ofte.

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 beta5

 • A. Ensidig hodepine som oppfyller kriteriene B-D
 • B. Til stede i >3 måneder, med forverringer av moderat til sterk intensitet
 • C. En eller begge av følgende:
  1. Minst et av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
   • a) Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
   • b) Tetthet i og/eller renning fra nesen
   • c) Øyelokksødem
   • d) Svetting i panne og/eller ansikt
   • e) Rødme i panne og/eller ansikt
   • f) Følelse av tetthet i øret
   • g) Miose og/eller ptose
  2. En følelse av rastløshet eller agitasjon, eller forverrelse av smerter ved bevegelse
 • D. Responderer absolutt på terapeutiske doser med indometacin
 • E. Ikke bedre forklart av annen diagnose

Indometacintest kan gjøres diagnostisk (Registreringsfritak: Indomet®): 25 mg x 3 i tre dager, 50 mg x 3 i tre dager. Pasientinformasjon om indometacintest

Behandling

Indometacin: Ofte årevis, bør prøve seponering hver sjette måned. Vanlig vedlikeholdsdose er 25-100 mg daglig, men doser opptil 200 mg daglig kan brukes. Pasienten finner ofte ut hva laveste effektive dose er. Gastrointestinale bivirkninger er et problem, og kombinasjon med medikamenter som beskytter ventrikkelslimhinnen er ofte nødvendig, f. eks omeprazol 20 eller 40 mg. Alternativer til indometacin (eller "indometacinsparende") rapportert i kasuistikker kan være topiramat59,  pregabalin55, botulinumtoksin type A60 eller melatonin61.

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Kompetansemiljø

Referanser

 1. Giani L, Proietti Cecchini A, Leone M. Cluster headache and TACs: state of the art. Neurol Sci. 2020 Aug 26. PMID: 32845489. PubMed
 2. May A. Diagnosis and clinical features of trigemino-autonomic headaches. Headache. 2013; 53: 1470-8. pmid:24090530 PubMed
 3. Pareja JA, Alvarez M.. The usual treatment of trigeminal autonomic cephalalgias.. Headache. 2013; 53: 1401-14. pmid:24090529 PubMed
 4. May A, Leone M, Afra J, Linde M, Sándor PS, Evers S, Goadsby PJ; EFNS Task Force. EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other trigeminal-autonomic cephalalgias. Eur J Neurol 2006; 13: 1066-77.
 5. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version).. Cephalalgia 2013; 33: 629-808. pmid:23771276 PubMed
 6. Bendtsen, L., Birk, S., Kasch, H., Aegidius, K., Sørensen, P. S., Thomsen, L. L., & Jensen. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Eget forlag, 1-71: , 2010.
 7. Cittadini E, Goadsby PJ. Update on hemicrania continua. Curr Pain Headache Rep. 2011 Feb;15(1):51-6 . pmid:21080113 PubMed
 8. Alstadhaug KB, Ofte HK.. Cluster headache.. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015; Aug 25;135(15):: 1361-1364. pmid: 26315237 PubMed
 9. Hoffmann J, May A. Diagnosis, pathophysiology, and management of cluster headache. Lancet Neurol. 2018 Jan;17(1):75-83. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30405-2. Epub 2017 Nov 23. Review. PMID: 29174963 PubMed
 10. Wei DY, Khalil M, Goadsby PJ. Managing cluster headache. Pract Neurol. 2019 Dec;19(6):521-528. Epub 2019 Jul 5. PMID: 31278205 PubMed
 11. Katsarava Z, Obermann M, Yoon MS, Dommes P, Kuznetsova J, Weimar C, Diener HC. Prevalence of cluster headache in a population-based sample in Germany. Cephalalgia. 2007 Sep;27(9):1014-9 . pmid:17666085 PubMed
 12. O'Connor E, Fourier C, Ran C, Sivakumar P, Liesecke F, Southgate L, Harder AVE, Vijfhuizen LS, Yip J, Giffin N, Silver N, Ahmed F, Hostettler IC, Davies B, Cader MZ, Simpson BS, Sullivan R, Efthymiou S, Adebimpe J, Quinn O, Campbell C, Cavalleri GL, Vikelis M, Kelderman T, Paemeleire K, Kilbride E, Grangeon L, Lagrata S, Danno D, Trembath R, Wood NW, Kockum I, Winsvold BS, Steinberg A, Sjöstrand C, Waldenlind E, Vandrovcova J, Houlden H, Matharu M, Belin AC. Genome-Wide Association Study Identifies Risk Loci for Cluster Headache. Ann Neurol. 2021 Aug;90(2):193-202. PMID: 34184781. PubMed
 13. Bahra A, May A, Goadsby PJ. Cluster headache: a prospective clinical study with diagnostic implications. Neurology. 2002 Feb 12;58(3):354-61 . pmid:11839832 PubMed
 14. Goadsby PJ, Cohen AS, Matharu MS. Trigeminal autonomic cephalalgias: diagnosis and treatment. Curr Neurol Neurosci Rep. 2007 Mar;7(2):117-25 . pmid:17355838 PubMed
 15. Francis GJ, Becker WJ, Pringsheim TM. Acute and preventive pharmacologic treatment of cluster headache. Neurology 2010; 75: 463-73. Neurology
 16. Law S, Derry S, Moore RA. Triptans for acute cluster headache. Cochrane Database Syst Rev 2013; 7: CD008042. pmid:24353996 PubMed
 17. Robbins L. Intranasal lidocaine for cluster headache. Headache. 1995; Feb;35(2): 83-4. pmid:7737866 PubMed
 18. Obermann M, Nägel S, Ose C, Sonuc N, Scherag A, Storch P, Gaul C, Böger A, Kraya T, Jansen JP, Straube A, Freilinger T, Kaube H, Jürgens TP, Diener HC, Katsarava Z, Kleinschnitz C, Holle D. Safety and efficacy of prednisone versus placebo in short-term prevention of episodic cluster headache: a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2021 Jan;20(1):29-37. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30363-X. Epub 2020 Nov 24. PMID: 33245858. PubMed
 19. Merli E, Asioli GM, Favoni V, Zenesini C, Mascarella D, Sartori A, Cortelli P, Cevoli S, Pierangeli G. Great occipital nerve long-acting steroid injections in cluster headache therapy: an observational prospective study. J Neurol. 2022 Apr;269(4):2193-2199. doi: 10.1007/s00415-021-10884-0. Epub 2021 Nov 25. PMID: 34820736; PMCID: PMC8940833.
 20. Ambrosini A, Vandenheede M, Rossi P, Aloj F, Sauli E, Pierelli F, Schoenen J. Suboccipital injection with a mixture of rapid- and long-acting steroids in cluster headache: a double-blind placebo-controlled study. Pain 2005; 118: 92-6.
 21. Leroux E, Valade D, Taifas I, Vicaut E, Chagnon M, Roos C, Ducros A. Suboccipital steroid injections for transitional treatment of patients with more than two cluster headache attacks per day: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2011; 10: 891-7.
 22. Lambru G, Abu Bakar N, Stahlhut L, McCulloch S, Miller S, Shanahan P, Matharu MS. Greater occipital nerve blocks in chronic cluster headache: a prospective open-label study. Eur J Neurol 2014; 21: 338-43. pmid:24313966 PubMed
 23. Tobin J, Flitman S. Occipital nerve blocks: when and what to inject?. Headache. 2009 Nov-Dec;49(10):1521-33 . pmid:19674126 PubMed
 24. Anthony M. Arrest of attacks of cluster headache by local steroid injection of the occipital nerve. Rose C, ed. Migraine: Basel: Karger, 1985.
 25. Peres MF, Stiles MA, Siow HC, Rozen TD, Young WB, Silberstein SD. Greater occipital nerve blockade for cluster headache. Cephalalgia. 2002 Sep;22(7):520-2 . pmid:12230593 PubMed
 26. Lambru G, Matharu MS.Trigeminal autonomic cephalalgias: A review of recent diagnostic, therapeutic and pathophysiological developments.Ann Indian Acad Neurol. 2012 Aug;15(Suppl 1):S51-61.PMID:23024564 PubMed
 27. Wei DY, Goadsby PJ. Cluster headache pathophysiology - insights from current and emerging treatments. Nat Rev Neurol. 2021 May;17(5):308-324. PMID: 33782592. PubMed
 28. McGeeney BE. Topiramate in the treatment of cluster headache. Curr Pain Headache Rep. 2003 Apr;7(2):135-8 . pmid:12628055 PubMed
 29. Förderreuther S, Mayer M, Straube A.. Treatment of cluster headache with topiramate: effects and side-effects in five patients. Cephalalgia. 2002 Apr;22(3):186-9 . pmid:12047455 PubMed
 30. Rozen TD. Antiepileptic drugs in the management of cluster headache and trigeminal neuralgia. Headache. 2001 Nov-Dec;41 Suppl 1:S25-32 . pmid:11903537 PubMed
 31. Leone M, Dodick D, Rigamonti A, D'Amico D, Grazzi L, Mea E, Bussone G. Topiramate in cluster headache prophylaxis: an open trial. Cephalalgia. 2003 Dec;23(10):1001-2 . pmid:14984235 PubMed
 32. Limmer AL et al. Zonisamide for Cluster Headache Prophylaxis: A Case Series.. Headache. 2019 . pmid:31038740 PubMed
 33. Fontaine D1,2, Santucci S1,2, Lanteri-Minet M2,3,4. . J Pain Res. 2018; Feb 16;11:: 375-381. pmid:29497328 PubMed
 34. Lazzari ZT, Palmisani S, Hill B, Al-Kaisy A, Lambru G. A prospective case series of sphenopalatine ganglion pulsed radiofrequency therapy for refractory chronic cluster headache. Eur J Neurol. 2020 Jul;27(7):1190-1196. PMID: 32065436. PubMed
 35. Goadsby PJ, Sahai-Srivastava S, Kezirian EJ, Calhoun AH, Matthews DC, McAllister PJ, Costantino PD, Friedman DI, Zuniga JR, Mechtler LL, Popat SR, Rezai AR, Dodick DW. Safety and efficacy of sphenopalatine ganglion stimulation for chronic cluster headache: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2019 Dec;18(12):1081-1090. PMID: 31701891. PubMed
 36. Wilbrink LA, de Coo IF, Doesborg PGG, Mulleners WM, Teernstra OPM, Bartels EC, Burger K, Wille F, van Dongen RTM, Kurt E, Spincemaille GH, Haan J, van Zwet EW, Huygen FJPM, Ferrari MD; ICON study group. Safety and efficacy of occipital nerve stimulation for attack prevention in medically intractable chronic cluster headache (ICON): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3, electrical dose-controlled trial. Lancet Neurol. 2021 Jul;20(7):515-525. PMID: 34146510. PubMed
 37. Goadsby PJ1, Dodick DW1, Leone M1, Bardos JN1, Oakes TM1, Millen BA1, Zhou C1, Dowsett SA1, Aurora SK1, Ahn AH1, Yang JY1, Conley RR1, Martinez JM1. Trial of Galcanezumab in Prevention of Episodic Cluster Headache. N Engl J Med. 2019; 381(2): 132-141. pmid:31291515 PubMed
 38. Vukovic Cvetkovic V, Jensen RH.. Neurostimulation for the treatment of chronic migraine and cluster headache.. Acta Neurol Scand. 2019; Jan;139(1): 4-17. pmid:30291633 PubMed
 39. Reuter U1, McClure C2, Liebler E3, Pozo-Rosich P4,5. Non-invasive neuromodulation for migraine and cluster headache: a systematic review of clinical trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019. pmid:30824632 PubMed
 40. Láinez MJ, Guillamón E. Cluster headache and other TACs: Pathophysiology and neurostimulation options.Headache. 2017 Feb;57(2):327-335. PMID: 28128461 PubMed
 41. Akram H, Miller S, Lagrata S, Hariz M, Ashburner J, Behrens T, Matharu M, Zrinzo L. Optimal deep brain stimulation site and target connectivity for chronic cluster headache.Neurology. 2017 Oct 13. pii: 10.1212/WNL.0000000000004646. PMID: 29030455 PubMed
 42. Mueller O, Diener HC, Dammann P, Rabe K, Hagel V, Sure U, Gaul C. Occipital nerve stimulation for intractable chronic cluster headache or migraine: a critical analysis of direct treatment costs and complications. Cephalalgia. 2013; 33: 1283-91. pmid:23814173 PubMed
 43. Goadsby PJ.. Primary headache disorders: Five new things.. Neurol Clin Pract. 2019; Jun;9(3):: 233-240. pmid:31341711 PubMed
 44. Mavridis T, Breza M, Deligianni C, Mitsikostas DD. Current advances in the management of cluster headaches. Expert Opin Pharmacother. 2021 Oct;22(14):1931-1943. Epub 2021 May 14. PMID: 33989098. PubMed
 45. Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Yapp P, Dusci LJ, Paech M, Ilett KF. Distribution and excretion of sumatriptan in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1996 Mar;41(3):217-21 . pmid:8866921 PubMed
 46. Amundsen S, Nordeng H, Nezvalová-Henriksen K, Stovner LJ, Spigset O. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Nat Rev Neurol. 2015 Apr;11(4):209-19 . pmid:25776823 PubMed
 47. Bjørk MH, Kristoffersen ES, Tronvik E, Egeland Nordeng HM. Management of cluster headache and other trigeminal autonomic cephalalgias in pregnancy and breastfeeding. Eur J Neurol. 2021 Jul;28(7):2443-2455. PMID: 33852763. PubMed
 48. Evers S, Husstedt IW. Alternatives in drug treatment of chronic paroxysmal hemicrania. Headache. 1996 Jul-Aug;36(7):429-32 . pmid:8783475 PubMed
 49. Shabbir N, McAbee G. Adolescent chronic paroxysmal hemicrania responsive to verapamil monotherapy. Headache. 1994 Apr;34(4):209-10 . pmid:8014035 PubMed
 50. Kamourieh S, Lagrata S, Matharu M. Non-invasive vagus nerve stimulation is beneficial in chronic paroxysmal hemicrania. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019. pmid:30709897 PubMed
 51. Tso AR, Marin J, Goadsby PJ. Noninvasive Vagus Nerve Stimulation for Treatment of Indomethacin-Sensitive Headaches.JAMA Neurol. 2017 Oct 1;74(10):1266-1267. PMID: 28846758 PubMed
 52. Groenke BR, Daline IH, Nixdorf DR. SUNCT/SUNA: Case series presenting in an orofacial pain clinic. Cephalalgia. 2021 May;41(6):665-676. PMID: 33269943. PubMed
 53. Lambru G, Stubberud A, Rantell K, Lagrata S, Tronvik E, Matharu MS. Medical treatment of SUNCT and SUNA: a prospective open-label study including single-arm meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 Mar;92(3):233-241. doi: 10.1136/jnnp-2020-323999. Epub 2020 Dec 24. PMID: 33361408 PubMed
 54. Favoni V, Grimaldi D, Pierangeli G, Cortelli P, Cevoli S. SUNCT/SUNA and neurovascular compression: new cases and critical literature review. Cephalalgia 2013; 33: 1337-48. pmid:23800827 PubMed
 55. Kikui S, Miyahara J, Kashiwaya Y, Takeshima T.. Successful treatment of hemicrania continua with a combination of low-dose indomethacin and pregabalin: a case report. Rinsho Shinkeigaku. 2014;54(10):824-6 . pmid:25342018 PubMed
 56. Lambru G, Rantell K, O'Connor E, Levy A, Davagnanam I, Zrinzo L, Matharu M. Trigeminal neurovascular contact in SUNCT and SUNA: a cross-sectional magnetic resonance study. Brain. 2020 Dec 1;143(12):3619-3628. doi: 10.1093/brain/awaa331. PMID: 33301567 PubMed
 57. Evidente VGH, Ponce FA, Evidente MH, Garrett R, Lambert M. Short-Lasting Unilateral Neuralgiform Headache With Conjunctival Injection and Tearing (SUNCT) Improves With Bilateral Ventral Tegmental Area Deep Brain Stimulation. Headache. 2020 Oct 10. PMID: 33038268. PubMed
 58. Ornello R, Palmisani S, Murphy M, Sacco S, Al-Kaisy A, Lambru G. Sphenopalatine Ganglion Pulsed Radiofrequency for the Treatment of Refractory Chronic SUNCT and SUNA: A Prospective Case Series. Headache. 2020 May;60(5):938-945. PMID: 32202666. PubMed
 59. Prakash S, Rana K.. Topiramate as an Indomethacin-Sparing Agent in Hemicrania Continua: A Report of 2 Cases.. Headache. 2019; Mar;59(3):: 444-445. pmid:30802948 PubMed
 60. Khalil M, Ahmed F. Hemicrania continua responsive to botulinum toxin type a: a case report. Headache. 2013 May;53(5):831-3 . pmid: 23534367 PubMed
 61. Hollingworth M, Young TM.. Melatonin responsive hemicrania continua in which indomethacin was associated with contralateral headache. Headache. 2014 May;54(5):916-9 . pmid:24261314 PubMed
 62. Magnoux E. Greater occipital nerve blockade for cluster headache. Cephalalgia. 2004 Mar;24(3):239 . pmid:15009021 PubMed
 63. Silberstein SD, Mechtler LL, Kudrow DB, Calhoun AH, McClure C, Saper JR, Liebler EJ, Rubenstein Engel E, Tepper SJ; ACT1 Study Group. Non-Invasive Vagus Nerve Stimulation for the ACute Treatment of Cluster Headache: Findings From the Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled ACT1 Study..Headache. 2016 Sep;56(8):1317PMID: 27593728 PubMed
 64. Burns B, Watkins L, Goadsby PJ. Treatment of intractable chronic cluster headache by occipital nerve stimulation in 14 patients. Neurology 2009; 72: 341-5. Neurology

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Christine Matre, stud med
 • Erling Tronvik, spesialist i nevrologi, overlege, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.