Bildediagnostikk ved migrene og spenningshodepine: Retningslinjer for primærhelsetjenesten

I Norge foreligger ikke etablerte retningslinjer for bildediagnostikk ved hodepine. Europeiske retningslinjer publisert i 2011 er dessverre lite spesifikke i forhold til primære hodepiner1.

Rådene nedenfor er rettet mot primærhelsetjenesten og utformet for å redusere overforbruk av helsetjenester som også kan ha uheldige konsekvenser for pasienter2. Rutinemessige bildeundersøkelser uten god begrunnelse i hvert enkelt tilfelle gir relativt store muligheter for tilfeldige funn3. Dette kan gi vedvarende bekymring for pasienten, medføre ytterligere bildeundersøkelser og/eller henvisning til spesialist3 og i verste fall feil- eller ugunstig overbehandling2.

Migrene: Det er ikke grunnlag for rutinemessig utredning av pasienter som har typisk migrene med eller uten aura der diagnosen fra tidligere er veletablert, det foreligger et stabilt mønster over lang tid, og det er fravær av krampeanfall eller andre nevrologiske symptomer eller tegn4. Andre spesielt beroligende elementer i sykehistorien («comfort signs») er debut av migrene i ungdomsår, at smerten skifter side, at anfallene er relatert til menstruasjonssyklus, og at førstegradsslektninger har migrene5.

Spenningshodepine: Det er ikke grunnlag for rutinemessig utredning dersom det foreligger en veletablert diagnose, det er et stabilt nivå av hodepine over lang tid og det er fravær av nevrologiske funn4.

Dersom sekundær hodepine mistenkes i primærhelsetjenesten: Ved forekomst av såkalte røde flagg, som signaliserer potensiell sekundær hodepine (se nedenfor), bør evt. billedundersøkelse vurderes. Imidlertid vil det selv ved forekomst av røde flagg i primærhelsetjenesten være liten sannsynlighet for at bildefunn gir forklaring på aktuelle hodepineplager6. Funn ved nevrologisk undersøkelse vektlegges mest6. Intens bakhodepine utløst av hose, nysing eller pressing ved dobesøk kan gi mistanke om Chiari's malformasjon7.

I spesialisthelsetjenesten vil andre betraktninger gjelde for pasienter med uavklart hodepine. Ved innlegges på sykehus for uavklart hodepine vil dette utløse ulike prosedyrer avhengig av hvilken sekundær hodepine som særlig mistenkes.

Røde flagg inkluderer nevrologiske utfall og krampeanfall, hyperakutt hodepine (subaraknoidalblødning?), gradvis økende hodepineplager over tid (ekspansiv intrakraniell lidelse?), betydelig endring av hodepinemønster, debut av hodepine etter 50 års alder, redusert almenntilstand med vekttap eller feber (intrakraniell infeksjon?), og tilstedeværelse av risikofaktorer som tidligere kjent kreft (hjernemetastaser), hypertensjon (malign hypertensjon eller hypertensiv encefalopati), bruk av antikoagulerende medikamenter (hjerneblødning), nylig traume mot hodet (subduralt hematom), eller nylig fødsel (sinusvenetrombose)5.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Knut Hagen, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Sandrini G, Friberg L, Coppola G, Jänig W, Jensen R, Kruit M, Rossi P, Russell D, Sanchez del Rìo M, Sand T, Schoenen J. Neurophysiological tests and neuroimaging procedures in non-acute headache (2nd edition).. Eur J Neurol. 2011 ; Mar;18(3):.: 373-81. pmid:20868464 PubMed
  2. Loder E1, Weizenbaum E, Frishberg B, Silberstein S; American Headache Society Choosing Wisely Task Force.. Choosing wisely in headache medicine: the American Headache Society's list of five things physicians and patients should question. Headache. 2013; Nov-Dec;53(10):: 1651-9. pmid:24266337 PubMed
  3. Håberg AK1,2, Hammer TA2, Kvistad KA2, Rydland J2, Müller TB3, Eikenes L4, Gårseth M5, Stovner LJ1,6.. Incidental Intracranial Findings and Their Clinical Impact; The HUNT MRI Study in a General Population of 1006 Participants between 50-66 Years. PLoS One. 2016. pmid:26950220 PubMed
  4. Wang R1, Liu R1, Dong Z1, Su H1, Ao R1, Liu Y1, Wang Y2, Ma L2, Yu S1.. Unnecessary Neuroimaging for Patients With Primary Headaches. Headache. 2019; Jan;59(1):: 63-68. pmid:30136725 PubMed
  5. Cady RK. Red flags and comfort signs for ominous secondary headaches. Otolaryngol Clin North Am. 2014 ; Apr;47(2):: 289-99. pmid:24680495 PubMed
  6. Neuroimaging utilization and findings in headache outpatients: Significance of red and yellow flags. Neuroimaging utilization and findings in headache outpatients: Significance of red and yellow flags. Cephalalgia 2018; Oct;38(12):: 1841-1848. pmid:29433347 PubMed
  7. Detsky ME1, McDonald DR, Baerlocher MO, Tomlinson GA, McCrory DC, Booth CM.. Does this patient with headache have a migraine or need neuroimaging?. JAMA. 2006; Sep 13;296(10):: 1274-83.. pmid:16968852 PubMed

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.