Oksygenbehandling ved klasehodepineanfall

Ved anfallsstart

Legg masken foran munn/nese. Skru manometerrattet mot venstre. Manometeret vil da vise antall liter O2 på kolben. Skru så opp ventilen som stilles på 7-12 liter. Pust rolig og dypt i 10-15 minutter. Skru igjen manometerrattet, deretter ventilen, slik at manometeret ikke blir stående under trykk.

Advarsel

Oksygen er en svært brannfarlig gass. Kolben må derfor ikke brukes i nærheten av åpen ild eller der det røykes.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Christine Matre, stud med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist nevrologi, professor, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.