Kalkulator for å beregne anfallsrisiko ved seponering av antiepileptika

Det kan være utfordrende å predikere risiko for tilbakefall av anfall ved seponering av antiepieltika.
Det finnes en online kalkulator (utviklet av UMC Utrecht-Brain Center Rudolf Magnus og Epilepsifond) som på enkel måte viser risikoen for tilbakefall 2-5 år etter seponering, og sjansen for anfallsfrihet 10 år etter seponering1
Link til kalkulatoren: http://epilepsypredictiontools.info/

Kilder

Referanser

  1. Brigo F.. Antiepileptic drug withdrawal risk calculator.. Pract Neurol. 2017. pmid:28689175 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.