Referanseområde antiepileptika

Felles referanseområder for antiepileptika (2017)1

Link til tabell.pdf

Kilder

Referanser

  1. Reimers A, Berg JA, Burns ML, Landmark CJ.. Harmonised reference ranges for antiepileptic drugs. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017. pmid:28655236 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.