MR-undersøkelser ved MS

Kilder

Referanser

  1. Moen SM, Harbo HF, Sowa P, Celius EG, Nygaard GO, Beyer MK. . MR-undersøkelser ved multippel sklerose.. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Sep 13;136(16):1373-6. . pmid:27637059PubMed
  2. . Evidence-based guidelines: MAGNIMS consensus guidelines on the use of MRI in multiple sclerosis--establishing disease prognosis and monitoring patients.. Wattjes MP, Rovira À, Miller D, Yousry TA, Sormani MP, de Stefano MP, Tintoré M, Auger C, Tur C, Filippi M, Rocca MA, Fazekas F, Kappos L, Polman C, Frederik Barkhof, Xavier Montalban; MAGNIMS study group.. .
  3. Vågberg M, Axelsson M, Birgander R, Burman J, Cananau C, Forslin Y, Granberg T, Gunnarsson M, von Heijne A, Jönsson L, Karrenbauer VD, Larsson EM, Lindqvist T, Lycke J, Lönn L, Mentesidou E, Müller S, Nilsson P, Piehl F, Svenningsson A, Vrethem M, Wikström J.. Guidelines for the use of magnetic resonance imaging in diagnosing and monitoring the treatment of multiple sclerosis: recommendations of the Swedish Multiple Sclerosis Association and the Swedish Neuroradiological Society.. Acta Neurol Scand. 2016 Aug 24 . pmid:27558404PubMed
  4. Rovira A, de Stefano N.. MRI monitoring of spinal cord changes in patients with multiple sclerosis.. Curr Opin Neurol. 2016 Aug;29(4):445-52. . pmid:27175890PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.