Oversikt over imunmodulerende MS midler - Pasientinformasjon

Se alfabetisk oversikt over immunmodulerende MS midler her


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.