Copaxone - pasientinformasjon

Hva er Copaxone?

Copaxone er et glatiramer acetat (immunmodulerende middel). Det inneholder fire naturlig forekommende aminosyrer. Virkestoffene virker bremsende på sykdomsaktiviteten slik at man får færre og mildere attakk. Copaxone fjerner altså ikke sykdommen, bare bremser den og anfall kan forekomme selv om du tar medisinen.

Hvordan tas Copaxcone?

Copaxone ødelegges av magesyren, og kan derfor ikke tas via munnen, men tas regelmessig hver dag gjennom en injeksjon rett under huden (subkutant). Du kan velge å sette injeksjonen manuelt (med en ferdigfylt sprøyte), eller legge sprøyta i en autoinjektor. Lag deg langsiktige mål, og avslutt aldri behandlingen uten i samråd med lege eller MS sykepleier.

Oppbervaring og holdbarhet

Copaxone består av pakninger på 28 engangssprøyter à 1 ml med 20 mg oppløsning, (til 4 ukers forbruk). Copaxonepakningene oppbevares i kjøleskap mellom 2 – 8 grader C. Må aldri fryses ned. På reiser kan Copaxone oppbevares i romtemperatur opptil 25 grader C i inntil 1 mnd. Copaxone injeksjonsoppløsning er lysmfintlig og bør derfor oppbevares i originalesken eller i en oppbevaringsboks.

Framgangsmåte

For å unngå irritasjon i huden, er det særdeles viktig å variere innstikkstedene. Vi anbefaler deg å bruke pasientdagboken for å registrere innstikkstedene.
Ved behandlingsstart:
Fra 1. dag: 20 mg (l ml ferdigfylt sprøyte) 1 gang pr. dag. gitt subcutant (under huden). Luftboblen skal ikke fjernes. Ta sprøyten ut av kjøleskapet 20 min. før injeksjon. Copaxone skal helst settes på samme tidspunkt hver dag – finn selv en tid på dagen som passer greit for deg. Angående injeksjonsteknikken – følg informasjonsbrosjyren.

Bivirkninger

Det er lite bivirkninger med Copaxone, men de mest vanlige er reaksjoner på injeksjonsstedene (smerte, rød hud, kløe, fortykning, hevelse, betennelse) Disse reaksjonene avtar som oftest over tid. Tips: Injeksjonsvæsken må være romtemperert. Kjølepute før/etter injeksjonen. Varier stikkstedet. Anvend autoinjektor. Ikke stikk på øm eller skadet hud. Gel som Orudis og/eller Ibux gel kan beskytte og lindre. Unngå at dråper på sprytespissen kommer i kontakt med huden. Unngå direkte sol på stikkstedet samme dag.

Annet

  • Dersom du planlegger å bli gravid må du snakke med MS-sykepleier eller lege.
  • Det er for tiden ingen kjent tidsbegrensning for behandling med Copaxone.
  • Det vil sikkert dukke opp mange spørsmål etter hvert. Et tips er å notere frem til neste konsultasjon.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.