Utvasking ved skifte av MS behandling

Ved seponering og skifte av immunmodulerende MS behandling er det to hensyn som må veies mot hverandre: faren for reaktivering  og rebound (reaktivering med høyere sykdomsaktivitet enn før behandling) av MS sykdommen etter seponering, og risiko for opportunistiske infeksjoner ved samtidig virkning av to immunmodulerende behandlinger, særlig ved økt fare for PML.
Risikoen for tilbakefall/økning i sykdomsaktivitet er tilstede ved seponering av flere legemidler brukt til behandling av MS. Risikoen er økt ved høy inflammatorisk sykdomsaktivitet før oppstart eller under behandling, og er på topp ca 4 mnd etter seponering1. Det tar minst 8-12 uker før effekt av et nytt medikament er etablert. Ved risiko for tilbakefall av sykdomsaktivitet er det derfor ønskelig med kort utvaskingstid (få uker), selv om at det innebærer samtidig efffekt av to immunmodulerende medikamenter og økt fare for oportunistiske infeksjoner.

Anbefalinger (basert på kliniske erfaringer og teoretiske vurderinger, mangelfull evidens):

Kilder

Referanser

  1. Iaffaldano P1, Lucisano G2, Pozzilli C3, Brescia Morra V4, Ghezzi A5, Millefiorini E6, Patti F7, Lugaresi A8, Zimatore GB9, Marrosu MG10, Amato MP11, Bertolotto A12, Bergamaschi R13, Granella F14, Coniglio G15, Tedeschi G16, Sola P17, Lus G18, Ferrò MT19, Iuliano G20, Corea F21, Protti A22, Cavalla P23, Guareschi A24, Rodegher M25, Paolicelli D1, Tortorella C1, Lepore V26, Prosperini L3, Saccà F4, Baroncini D5, Comi G25, Trojano M; Italian iMed-Web database.. Fingolimod versus interferon beta/glatiramer acetate after natalizumab suspension in multiple sclerosis. Brain 2015; Nov;138(Pt 11):: 3275-86. pmid:26362907 PubMed
  2. . Lymphopenia and DMTs for relapsing forms of MS: Considerations for the treating neurologist.. Neurol Clin Pract. 2019; Feb;9(1): 53-63. pmid:30859008 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Øyvind Torkildsen, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.