Ponesomid - Ponvory

Preparatomtale. Se her

Veiledning til helsepersonell. Se her

Veiledning til pasient. Se her og her 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.