Overvåkningsskjema Gilenya

Observasjonsskjema oppstart Gilenya (fingolimod)

Pas. navnelapp

Ansvarlig nevrolog:

Kapsel 0.5 mg. Gilenya (Fingolimod) kl.:

12 kanals EKG før- og 6 timer etter første dose
Kontinuerlig 6-timers EKG overvåkning (telemetri)
Blodtrykk, puls og SaO2 måles før oppstart og hver time i 6 timer etter at kapselen er tatt.
Ved kardiel påvirkning skal overvåkningen fortsette inntil symptomene har opphørt (se kriterier i behandlingskapittelet).
Mulighet for tilkalling av akutteam. Atropin og Isoprenalin tilgjengelig.

TidspunktBlodtrykkPulsSaO2Evt bivirkningEvt tiltak
Før oppstart.....
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Tove Britt Fidjeland, sykepleier
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr.med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.