Norske anbefalinger for behandling av thyroideadysfunksjon hos personer behandlet med Alemtuzumab

Se her

Fagmedarbeidere

Utarbeidet i samarbeid mellom spesialister i Endokrinologi Sara Hammerstad, Trine Finnes, Hildegunn Aarsetøy, Agneta Ewa Tomkowicz og Ingrid Norheim
og spesialister i Nevrologi Elisabeth Gulowsen Celius og Øivind Torkildsen


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.