Daklizumab (Zinbryta®)

Det er rapportert 12 tilfeller med inflammatorisk hjernesykdom, inkludert encefalitt/meningoencefalitt i ulike land, hos MS-pasienter behandlet med Zinbryta. Tre av disse pasientene døde. European Medicines Agency (EMA) startet en granskning av dette medikamentet, og parallelt med starten av denne granskningen trakk Biogen medikamentet fra markedet. Etter preliminær gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon har EMA anbefalt umiddelbar suspensjon av medikamentets markedsføringstillatelse i EU, og tilbakekalling av medikamentet fra apoteker og sykehus.

Biogen skal ha vært i kontakt med norske leger som har pasienter på Zinbryta, og informert om beslutningen. EMA angir at leger som har pasienter som behandles med Zinbryta, så snart som mulig bør seponere denne behandlingen, og vurdere oppstart med annen behandling hos pasienten. Det er anbefalt regelmessige blodprøver i 6 måneder etter seponering for å utelukke eventuelle bivirkninger.

Les mer

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Lars Bøe, spesialist i nevrologi, professor Phd
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor Phd
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Kappos L, Wiendl H, Selmaj K, et al. Daclizumab HYP versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. The New England journal of medicine 2015;373:1418-1428 . pmid:26444729 PubMed
  2. Tramacere I, Del Giovane C, Salanti G, D'Amico R, Filippini G. Immunomodulators and immunosuppressants for relapsing-remitting multiple sclerosis: a network meta-analysis. The Cochrane database of systematic reviews 2015:CD011381 . pmid: 26384035 PubMed
  3. Single Technology Assessment. Zinbryta (daclizumab) – for the treatment of adults with relapsing forms of multiple sclerosis. Statens Legemiddelverk Nye Metoder 2017;ID2015_45:1-42. nyemetoder.no
  4. Mehta L, Umans K, Ozen G, Robinson RR, Elkins J. .Immune Response to Seasonal Influenza Vaccine in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Receiving Long-term Daclizumab Beta: A Prospective, Open-Label, Single-Arm Study. International journal of MS care 2017;19:141-147 . pmid:28603462 PubMed
  5. Lin YC, Winokur P, Blake A, et al. Patients with MS under daclizumab therapy mount normal immune responses to influenza vaccination. Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation 2016;3:e196 . pmid:26848487 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.