Balo´s concentrisk sklerose

Se oversiktsartikler 20131 og 20162

Balo´s concentrisk sklerose er et begrep som brukes på enkle eller multiple lesjoner i CNS med alternerende ringer av demyelinisering og relativt bevart myelin. Kan forekomme isolert, ved MS og evt sammen med tumefactiv demyelinisering.
Klinikk: kan gi redusert bevissthet, hodepine, epileptiske anfall, kognitive utfall eller fokalnevrologiske utfall.
MR funn: T2 og FLAIR viser lesjoner som konsentriske ringer eller virvler med alternerende høy og lav intensitet. Ofte kontrastoppladning i ringform perifert, ofte masselesjoner. Kan feiltolkes som tumor. 
Behandling: mangelfull evidens. 
- Steroider som ved MS attakkbehandling
- Evt  plasmautskiftning i tillegg (samtidig) ved fulminant forløp
Prognose: lite data, mange kommer seg helt, og endel utvikler MS3

Kilder

Referanser

  1. Hardy TA, Chataway J. Tumefactive demyelination: an approach to diagnosis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Sep;84(9):1047-53. doi: 10.1136/jnnp-2012-304498. Epub 2013 Jan 19. Review. PMID: 23334629 PubMed
  2. Hardy TA, Reddel SW, Barnett MH, Palace J, Lucchinetti CF, Weinshenker BG.. Atypical inflammatory demyelinating syndromes of the CNS. Lancet Neurol. 2016 Aug;15(9):967-81 . pmid:27478954 PubMed
  3. Ayrignac X, Letourneau-Guillon L, Carra-Dallière C, Duquette P, Girard M, Poirier J, Lahav B, Larochelle C, Prat A. From Baló's concentric sclerosis to multiple sclerosis: a series of 6 patients. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jul;42:102078. PMID: 32408148. PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.