Balo´s konsentrisk sklerose

Se oversiktsartikler 20131 , 20162, og 20213

Balo´s concentrisk sklerose er et begrep som brukes på enkle eller multiple lesjoner i CNS med alternerende ringer av demyelinisering og relativt bevart myelin. Kan forekomme isolert, ved MS og evt sammen med tumefactiv demyelinisering.
Klinikk: kan gi redusert bevissthet, hodepine, epileptiske anfall, kognitive utfall eller fokalnevrologiske utfall.
MR funn: T2 og FLAIR viser lesjoner som konsentriske ringer eller virvler med alternerende høy og lav intensitet. Ofte kontrastoppladning i ringform perifert, ofte masselesjoner. Kan feiltolkes som tumor. 
Behandling: mangelfull evidens. 
- Steroider som ved MS attakkbehandling
- Evt  plasmautskiftning i tillegg (samtidig) ved fulminant forløp
Prognose: lite data, mange kommer seg helt, og endel utvikler MS4

Kilder

Referanser

  1. Hardy TA, Chataway J. Tumefactive demyelination: an approach to diagnosis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Sep;84(9):1047-53. doi: 10.1136/jnnp-2012-304498. Epub 2013 Jan 19. Review. PMID: 23334629 PubMed
  2. Hardy TA, Reddel SW, Barnett MH, Palace J, Lucchinetti CF, Weinshenker BG.. Atypical inflammatory demyelinating syndromes of the CNS. Lancet Neurol. 2016 Aug;15(9):967-81 . pmid:27478954 PubMed
  3. Jolliffe EA, Guo Y, Hardy TA, Morris PP, Flanagan EP, Lucchinetti CF, Tobin WO. Clinical and Radiologic Features, Pathology, and Treatment of Baló Concentric Sclerosis. Neurology. 2021 Jul 27;97(4):e414-e422. PMID: 34011576 PubMed
  4. Ayrignac X, Letourneau-Guillon L, Carra-Dallière C, Duquette P, Girard M, Poirier J, Lahav B, Larochelle C, Prat A. From Baló's concentric sclerosis to multiple sclerosis: a series of 6 patients. Mult Scler Relat Disord. 2020 Jul;42:102078. PMID: 32408148. PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.