MOG-antistoff sykdom (MOGAD)

Kort om

Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG)-antistoff assosiert sykdom (MOGAD) er en egen antistoffmediert sykdom som skiller seg fra multippel sklerose (MS). Det kliniske og radiologiske bildet overlapper med NMO-spektrumsykdom (NMOSD). MOG-antistoff sykdom kan imidlertid også gi akutt demyeliniserende encefalomyelitt (ADEM) og fokal kortikal encefalitt. Forløpet kan være både monofasisk og attakkvis. Ca 50% av pasientene har pleocyose i spinalvæsken (hos enkelte > 100 mononukleære celler), men oligoklonale bånd sees relativt sjelden. Se oversiktsartikler12-3.

Diagnosen

Kliniske symptomer

Sykdommen opptrer som attakker med optikus nevritt, transvers myelitt, enecefalitt (ADEM) eller kombinasjoner1. Isolert optikusnevritt er det vanligste (opptrer hos 55-64%), og hos 34-44% opptrer dette bilateralt. Optikusnevritt opptrer typisk som papilitt. Myelitt opptrer typisk som longitudinell transvers myelitt (LETM), ev flere mindre lesjoner, ev slappe pareser. Andre manifestasjoner er hjernestamme encefalitt, og unilateral kortikal encefalitt med epileptiske anfall, feber, og ev andre kortikale symptomer4 (kalles FLAMES (FLAIR-hyperintense Lesjoner i Anti-MOG-assosiert Encefalitt med Seizures)5. Uveitt og optikus perinevritt er også beskrevet5. Forløpet kan være de monofasisk (50%) eller attakkvis. 

Supplerende undersøkelser

 • MOG antistoffer og AQP4 antistoffer i serum. Siden det klinisk kan være overlappende med NMOSD testes AQP4 og MOG parallelt i serum fra samme pasient. Testen utføres ved Haukeland Universitetssykehus (link til remisse), og Oslo Universitetssykehus Ullevål (link til remisse).
 • MR caput og medulla
  • MR caput kan være normal ved debut (ca 55%). Ofte få, og uskarpt avgrensa lesjoner. 
  • ca 50% har medullalesjoner, ofte lange over >3 vertebra (som NMO), ofte lokalisert til conus6 (ulikt NMO)
  • optikusnevritt: ofte diffuse ødematøse langstrakte lesjoner i opticusnerven
  • fokale kortikale FLAIR-hyperintense ensidige lesjoner (encefalittliknende)
  • ensidig leptomeningeal kontrastoppladning7
  • hjernestamme affeksjon kan gi punktat og kurvilinear oppladning i hjernestammen (som ved Clippers)8
 • Spinalvæske
  • ofte økt celletall ved attakk (hos enkelte > 100 mononukleære celler)
  • sjelden oligoklonale bånd (ca15%)
  • Anti-MOG antistoffer kan i svært sjeldne tilfeller påvises i spinalvæsken hos pasienter uten antistoffer i serum9.

Hvem bør testes for MOG-antistoff?

Man bør særlig teste pasienter med klinisk symptomer på bilateral optikusnevritt, hjernestammeutfall, myelitt, pasienter med ADEM, og pasienter med demyeliniserende sykdom som ikke har oligoklonale bånd i spinalvæsken. 

Behandling

Det foreligger ingen kontrollerte studier på behandling av MOG-antistoff sykdom. De fleste responderer godt på immunmodulernede behandlingFølgende anbefalinger er erfaringsbaserte3,10

 • Attakkbehandling: steroider, som MS attakk. Ved manglende respons kan PE være aktuelt.
  • Prednisolonhale anbefales for å unngå tilbakefall. Tilbakefall er vanligst de første månedene. Se huskeliste ved prednisolonbehandling
 • Retest på MOG antistoffer etter 6 mnd. Residiverende attakker ser ut til å kun oppstå hos pasienter som har vedvarende MOG-antistoff. MOG antistoffer forsvinner hos 18-25% innen et år
  • hvis MOG antstoffer er forsvunnet: trapp ned Prednisolon til seponering
  • hvis MOG antistoffer fortsatt påvises (men klinisk stabil): fortsett med Prednisolon i ytterligere 6 mnd, ev skifte til andre midler hvis bivirkninger (obs overlapp pga latenstid til effekt).
 • Hvis nye kliniske attakker (utenom de første 3 mnd): vurder atakkforebyggende langtidsbehandling med IVIGrituximabazathioprine, methotrexate, mycophenolate mofetil, En liten oppfølgingsstudie av pasienter på forskjellige behandlinger viste at IVIG hver 3.-4. hadde best effekt og mycophenolat mofetil minst effekt (lavt evidensnivå)11. Erfaringen i flg artikkelen er at rituximab har effekt, men ikke så god som ved NMO.

Prognose

Sykdommen kan være både monofasisk (50%)og attakkvis. Attakkene gir vanligvis mindre sekvele enn ved NMOSD, men noen pasienter får vedvarende funksjonssvikt særlig etter myelitt, og noen får varig ensidig synstap1213. Progressivt forløp er uvanlig, men det er beskrevet hos enkelte pasienter med behandlingsresistent relapserende encefalitt14

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Øivind Fredvik Torkildsen, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Christian Vedeler, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Jurynczyk M, Messina S, Woodhall MR, Raza N, Everett R, Roca-Fernandez A, Tackley G, Hamid S, Sheard A, Reynolds G, Chandratre S, Hemingway C, Jacob A, Vincent A, Leite MI, Waters P, Palace J. Clinical presentation and prognosis in MOG-antibody disease: a UK study. Brain. 2017 Dec 1;140(12):3128-3138. doi: 10.1093/brain/awx276. Erratum in: Brain. 2018 Apr 1;141(4):e31. PMID: 29136091.
 2. Juryńczyk M, Jacob A, Fujihara K, Palace J. Juryńczyk M, Jacob A, Fujihara K, Palace J. Pract Neurol. 2018. pmid:30530724 PubMed
 3. Wynford-Thomas R, Jacob A, Tomassini V. Neurological update: MOG antibody disease. J Neurol. 2019 May;266(5):1280-1286. PMID: 30569382 PubMed
 4. Wang L, ZhangBao J, Zhou L, Zhang Y, Li H, Li Y, Huang Y, Wang M, Lu C, Lu J, Zhao C, Quan C.. Encephalitis is an important clinical component of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody associated demyelination: a single-center cohort study in Shanghai, China. Eur J Neurol 2019; Jan;26(1): 168-174. pmid:30133068 PubMed
 5. Budhram A, Mirian A, Le C, Hosseini-Moghaddam SM, Sharma M, Nicolle MW. Unilateral cortical FLAIR-hyperintense Lesions in Anti-MOG-associated Encephalitis with Seizures (FLAMES): characterization of a distinct clinico-radiographic syndrome. J Neurol. 2019 Oct;266(10):2481-2487. PMID: 31243540 PubMed
 6. Dubey D, Pittock SJ, Krecke KN, Morris PP, Sechi E, Zalewski NL, Weinshenker BG, Shosha E, Lucchinetti CF, Fryer JP, Lopez-Chiriboga AS, Chen JC, Jitprapaikulsan J, McKeon A, Gadoth A, Keegan BM, Tillema JM, Naddaf E, Patterson MC, Messacar K, Tyler KL, Flanagan EP. Clinical, Radiologic, and Prognostic Features of Myelitis Associated With Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Autoantibody. JAMA Neurol. 2019 Mar 1;76(3):301-309. PMID: 30575890 PubMed
 7. Budhram A, Kunchok AC, Flanagan EP.. Unilateral Leptomeningeal Enhancement in Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Immunoglobulin G-Associated Disease.. JAMA Neurol 2020.
 8. Matesanz S, Kotch C, Perrone C, Waanders AJ, Hill B, Narula S. Expanding the MOG phenotype: Brainstem encephalitis with punctate and curvilinear enhancement.. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2019. pmid:31519713 PubMed
 9. Mariotto S, Gajofatto A, Batzu L, Delogu R, Sechi G, Leoni S, Pirastru MI, Bonetti B, Zanoni M, Alberti D, Schanda K, Monaco S, Reindl M, Ferrari S. Relevance of antibodies to myelin oligodendrocyte glycoprotein in CSF of seronegative cases. Neurology 2019. pmid:31645473 PubMed
 10. Di Pauli F, Berger T. Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Disorders: Toward a New Spectrum of Inflammatory Demyelinating CNS Disorders?. Front Immunol 2018. pmid:30555462 PubMed
 11. Chen JJ, Flanagan EP, Bhatti MT, Jitprapaikulsan J, Dubey D, Lopez Chiriboga ASS, Fryer JP, Weinshenker BG, McKeon A, Tillema JM, Lennon VA, Lucchinetti CF, Kunchok A, McClelland CM, Lee MS, Bennett JL, Pelak VS, Van Stavern G, Adesina OO, Eggenberger ER, Acierno MD, Wingerchuk DM, Lam BL, Moss H, Beres S, Gilbert AL, Shah V, Armstrong G, Heidary G, Cestari DM, Stiebel-Kalish H, Pittock SJ.. Steroid-sparing maintenance immunotherapy for MOG-IgG associated disorder. Neurology. 2020. pmid:32554760 PubMed
 12. Jurynczyk M, Messina S, Woodhall MR, Raza N, Everett R, Roca-Fernandez A, Tackley G, Hamid S, Sheard A, Reynolds G, Chandratre S, Hemingway C, Jacob A, Vincent A, Leite MI, Waters P, Palace J.. Clinical presentation and prognosis in MOG-antibody disease: a UK study. Brain 2020.
 13. Lopez-Chiriboga S, Sechi E, Buciuc M, Chen JJ, Pittock SJ, Lucchinetti CF, Flanagan EP.. Long-term Outcomes in Patients With Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Immunoglobulin G-Associated Disorder.. JAMA Neurol 2020. pmid:32865549 PubMed
 14. Buciuc M, Sechi E, Flanagan EP, Lopez-Chiriboga AS. Unfavorable outcome in highly relapsing MOGAD encephalitis. J Neurol Sci 2020. pmid:32911390 PubMed
 15. Ramanathan S, Fraser C, Curnow SR, Ghaly M, Leventer RJ, Lechner-Scott J, Henderson A, Reddel S, Dale RC, Brilot F.. Uveitis and optic perineuritis in the context of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody seropositivity. Eur J Neurol. 2019. pmid:30748058 PubMed
 16. Clinical utility of anti-MOG antibody testing in a Danish cohort. Clinical utility of anti-MOG antibody testing in a Danish cohort. Mult Scler Relat Disord 2018. pmid:30227311 PubMed
 17. Hacohen Y, Wong YY, Lechner C, Jurynczyk M, Wright S, Konuskan B, Kalser J, Poulat AL, Maurey H, Ganelin-Cohen E, Wassmer E, Hemingway C, Forsyth R, Hennes EM, Leite MI, Ciccarelli O, Anlar B, Hintzen R, Marignier R, Palace J, Baumann M, Rostásy K, Neuteboom R, Deiva K, Lim M.. Disease Course and Treatment Responses in Children With Relapsing Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody-Associated Disease. JAMA Neurol. 2018. pmid:29305608 PubMed

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.