Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene

Les her

Kortversjon (fin og oversiktlig)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.