Bevegelsesforstyrrelser assosiert med antistoffer

Kort om

Det er økende kunnskap om at bevegelsesforstyrrelser kan være assosiert med autoantistoffer og dermed være potensielt responsive på immunologisk behandling. Se oversiktsartikkel 20181 og 20192.

Tabellarisk oversikt over autoimmune bevegelsesforstyrrelser assosiert med tre grupper av nevronale antistoffer

Bevegelsesforstyrrelse Nevronale overflate antigener Intracellulære synaptisk antigener Intracellulære cytoplasmisk/nukleære antigener
HYPOKINETISK
Parkinsonisme LGI1+++ IgLON5+++ DPPX++ GAD+++ CRMP5/CV2++ Ma2++ Ri+
HYPERKINETISK
Chorea NMDAR+++ LGI1+ Caspr2+   CRMP5/CV2+++ Hu+
Opsoklonus-myoklonus
Ataksi
GlyR+ NMDAR+ GABABR+ GABAAR+   Ri++ Hu++ Yo+ CRMP5/CV2+
Dystoni NMDAR (kraniocervikal og hemidystoni)+LG1 (faciobrachiale)++   Ri (kjevedystoni og larynksspasme) ++
Pseudoathetose     Hu+
Myoklonus DPPX++ LGI1+ Caspr2+ Amphiphysin+  
Nevromyotoni Caspr2++ LGI1+    
Tremor NMDAR+ DPPX+ LGI1+ Caspr2+    
Tics D2R+    
Stereotypi NMDAR+++    
STIFF-PERSON SPEKTRUM DISORDER GlyR++ DPPX+ GABAAR+ GAD+++ Amphiphysin++  
PARASOMNIER IgLON5+++ LGI1++ Caspr2+ NMDAR+ DPPX+ GABABR+   M2+

+ Forekommer
++ Vanlig
+++ Veldig vanlig

Utredning 

Ved påvist antistoff for intracellulære synaptiske antigen eller intracellulære cytoplasmatiske/nukleære antigen anbefales nitid malignitetsutredning ofte gjentatt hvis negativ ved førtse screening

Behandling

Behandle ev underliggende tumor

Immunologisk behandling

Symptomatisk behandling:

Symptomatisk behandling Medikament Indikasjon Bivirkninger
Antidopaminerge medikamenter

Tetrabenazine
Deutetrabenazine
Valbenazine

Chorea
Tics
Sedasjon, depresjon, søvnforstyrrelser
Dopaminreceptor antagonister Risperidon
Haloperidol
Bruk under 2 mnd ved hyperkinetiske bevegelsesfortyrrelser Tardive dyskinesier og medikamentindusert parkinsonisme
Benzodiazepiner Diazepam
Klonazepam
Myoklonus 
Stiff-person spektrum disorder
opsoklonus
Sedasjon, fatigue, ataksi
GABAerge medikamenter Gabapentin
Piracetam
Baklofen
Muskelspasmer
Myoklonus 
Døsighet, svimmelhet, ataksi
Antiepileptika Levetiracetam Myoklonus Døsighet, ataksi
Dopaminerge medikamenter Levodopa Parkinsonisme Kvalme, dyskinesier

Kilder

Referanser

  1. Balint B1,2,3, Vincent A3, Meinck HM2, Irani SR3, Bhatia KP1.. Movement disorders with neuronal antibodies: syndromic approach, genetic parallels and pathophysiology. Brain. 2018. pmid:29053777 PubMed
  2. Dash D, Pandey S. Movement disorders associated with neuronal antibodies. Acta Neurol Scand. 2019 Feb;139(2):106-117. PMID: 30338517 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.