Bevegelsesforstyrrelser assosiert med antistoffer

Kort om

Det er økende kunnskap om at bevegelsesforstyrrelser kan være assosiert med autoantistoffer og dermed være potensielt responsive på immunologisk behandling. Se oversiktsartikkel 20181,20192, og 20213.

Tabellarisk oversikt over autoimmune bevegelsesforstyrrelser assosiert med tre grupper av nevronale antistoffer

Bevegelsesforstyrrelse Nevronale overflate antigener Intracellulære synaptisk antigener Intracellulære cytoplasmisk/nukleære antigener
HYPOKINETISK
Parkinsonisme LGI1+++ IgLON5+++ DPPX++ GAD+++ CRMP5/CV2++ Ma2++ Ri+
HYPERKINETISK
Chorea NMDAR+++ LGI1+ Caspr2+   CRMP5/CV2+++ Hu+
Opsoklonus-myoklonus
Ataksi
GlyR+ NMDAR+ GABABR+ GABAAR+   Ri++ Hu++ Yo+ CRMP5/CV2+
Dystoni NMDAR (kraniocervikal og hemidystoni)+LG1 (faciobrachiale)++   Ri (kjevedystoni og larynksspasme) ++
Pseudoathetose     Hu+
Myoklonus DPPX++ LGI1+ Caspr2+ Amphiphysin+  
Nevromyotoni, andre ufrivillige bevegelser Caspr2++ LGI1+    
Tremor NMDAR+ DPPX+ LGI1+ Caspr2+    
Tics D2R+    
Stereotypi NMDAR+++    
Stiff-person syndrom GlyR++ DPPX+ GABAAR+ GAD+++ Amphiphysin++  
Parasomnier IgLON5+++ LGI1++ Caspr2+ NMDAR+ DPPX+ GABABR+   M2+

+ Forekommer
++ Vanlig
+++ Veldig vanlig

Nytt3

  • Phosphodiesterase 10A er en markør for paraneoplastisk chorea
  • Seizure-related 6 homolog like 2 antistoff er en differensialdiagnose ved atypisk parkinsonisme med cerebellær ataksi og kognitiv svikt
  • mGluR5-antistoffer forårsaker ulike hyperkinetiske bevegelsesforstyrrelsermed opheliasyndrom

Utredning 

Ved påvist antistoff for intracellulære synaptiske antigen eller intracellulære cytoplasmatiske/nukleære antigen anbefales nitid malignitetsutredning ofte gjentatt hvis negativ ved førtse screening

Behandling

Behandle ev underliggende tumor

Immunologisk behandling

Symptomatisk behandling:

Symptomatisk behandling Medikament Indikasjon Bivirkninger
Antidopaminerge medikamenter

Tetrabenazine
Deutetrabenazine
Valbenazine

Chorea
Tics
Sedasjon, depresjon, søvnforstyrrelser
Dopaminreceptor antagonister Risperidon
Haloperidol
Bruk under 2 mnd ved hyperkinetiske bevegelsesfortyrrelser Tardive dyskinesier og medikamentindusert parkinsonisme
Benzodiazepiner Diazepam
Klonazepam
Myoklonus 
Stiff-person spektrum disorder
opsoklonus
Sedasjon, fatigue, ataksi
GABAerge medikamenter Gabapentin
Piracetam
Baklofen
Muskelspasmer
Myoklonus 
Døsighet, svimmelhet, ataksi
Antiepileptika Levetiracetam Myoklonus Døsighet, ataksi
Dopaminerge medikamenter Levodopa Parkinsonisme Kvalme, dyskinesier

Kilder

Referanser

  1. Balint B, Vincent A, Meinck HM, Irani SR, Bhatia KP. Movement disorders with neuronal antibodies: syndromic approach, genetic parallels and pathophysiology. Brain. 2018. pmid:29053777 PubMed
  2. Dash D, Pandey S. Movement disorders associated with neuronal antibodies. Acta Neurol Scand. 2019 Feb;139(2):106-117. PMID: 30338517 PubMed
  3. Balint B, Bhatia KP. Autoimmune movement disorders with neuronal antibodies - an update. Curr Opin Neurol. 2021 Aug 1;34(4):565-571. PMID: 34010219. PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.