Visual snow syndrom

Kort om

Visual snow syndrom (VSS) er en nylig erkjent tilstand med kontinuerlige synsforstyrrelser med utallige små prikker i hele synsfeltet.
Noen mener at VSS, PPPD, fibromyalgia, og kronisk tinnitus er et spektrum av perseptuelle sykdommer med liknende patofysiologiske mekanisme (nettverksforstyrrelse) og migrene som en felles risikofaktor1. PET har vist hypermetabolisme i høyre linguale gyrus hos pasienter med VSS (suppl visuelle kortex) og MR har vist subtile funn i visuelle og laterale cerebellære områder2-5.

Diagnosen

Kliniske kjennetegn

I tillegg til prikker i synsfeltet (som et kornet TV bilde) er det ofte palinopsi (vedvarende eller tilbakevendende bilde i synsfeltet etter at stimulus er fjernet), entopiske fenomener (visuelle effekter hvis kilde er innenfor øye seg selv), fotofobi, og nyctalopi (nattblindhet)3. Migrene og tinnitus er vanlig komorbiditet3,6.

Diagnostiske kriterier (ICDH3)

A. Visual snow: dynamisk, vedvarende , små prikker i hele synsfeltet >3mnd
B. Minst 2 av følgende 4 tilleggsfenomener

 • Palinopsi
 • Forsterkede entopiske fenomener
 • Fotofobi
 • Nyctalopi

C. Symptomene passer ikke med typisk migrene aura
D. Symptomene er ikke bedre forklart av annen tilstand
Normale funn ved øyeundersøkelse (best korrigert syn, dilatert fundusundersøkelse, syndfelt, og elektroretinogram), ikke forårsaket av tidligere inntak av psykotrope medisiner

Supplerende us

Nevrooftalmologisk undersøkelse, dataperimetri7.

Behandling

Forsikre pasientene om tilstandens benigne og stabile natur8. Ofte lurt å unngå medikamenter. Klasse IV evidens for at en liten andel kan profitere på oral lamotrigin9

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Klein A, Schankin CJ. Visual snow syndrome, the spectrum of perceptual disorders, and migraine as a common risk factor: A narrative review. Headache. 2021 Oct;61(9):1306-1313. PMID: 34570907. PubMed
 2. Schankin CJ, Maniyar FH, Chou DE, Eller M, Sprenger T, Goadsby PJ. Structural and functional footprint of visual snow syndrome. Brain. 2020 Apr 1;143(4):1106-1113. PMID: 32211752 PubMed
 3. Puledda F, Schankin C, Goadsby PJ. Visual snow syndrome: A clinical and phenotypical description of 1,100 cases. Neurology. 2020 Feb 11;94(6):e564-e574. PMID: 31941797 PubMed
 4. Puledda F, Bruchhage M, O'Daly O, Ffytche D, Williams SCR, Goadsby PJ. Occipital cortex and cerebellum gray matter changes in visual snow syndrome. Neurology. 2020 Sep 29;95(13):e1792-e1799. PMID: 32759201 PubMed
 5. Latini F, Fahlström M, Marklund N, Feresiadou A. White matter abnormalities in a patient with visual snow syndrome: New evidence from a diffusion tensor imaging study. Eur J Neurol. 2021 Aug;28(8):2789-2793. PMID: 33960084. PubMed
 6. van Dongen RM, Alderliefste GJ, Onderwater GLJ, Ferrari MD, Terwindt GM. Migraine prevalence in visual snow with prior illicit drug use (hallucinogen persisting perception disorder) versus without. Eur J Neurol. 2021 Aug;28(8):2631-2638. PMID: 33979006 PubMed
 7. Vaphiades MS, Grondines B, Cooper K, Gratton S, Doyle J. Diagnostic Evaluation of Visual Snow. Front Neurol. 2021 Sep 16;12:743608. PMID: 34603194 PubMed
 8. Puledda F, Vandenbussche N, Moreno-Ajona D, Eren O, Schankin C, Goadsby PJ. Evaluation of treatment response and symptom progression in 400 patients with visual snow syndrome. Br J Ophthalmol. 2021 Oct 16:bjophthalmol-2020-318653. PMID: 34656983. PubMed
 9. Traber GL, Piccirelli M, Michels L. Visual snow syndrome: a review on diagnosis, pathophysiology, and treatment. Curr Opin Neurol. 2020 Feb;33(1):74-78. PMID: 31714263. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.