Vestibulær migrene

Kort om

Mange mener vestibulær migrene (VM) er underdiagnostisert og en av de vanligste årsakene til svimmelhetsanfall1-2.  Andre betegnelser er migrenøs vertigo, migrenerelatert vestibulopati og benign recurrent vertigo. Vestibulær migrene er ikke synonymt med migrene med hjernestammeaura (tidligere basilarismigrene), en diagnose som krever minst to symptomer fra hjernestamme i tillegg til visuell, sensorisk, eller dysfatisk aura. Noen få pasienter kan imidlertid fylle kriteriene for begge tilstandene.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Pasienter med VM har episodisk svimmelhet med migrenøse trekk (kvalme, fotofobi, fonofobi, bevegelsesintoleranse, katamenial assosiasjon) med eller uten samtidig hodepine. Svimmelhetsanfall kan være ledsaget av nystagmus og postural ustøhet. Mange har bilsyke. Vestibulære funn med perifere eller sentrale trekk er vanlig og kan forekomme både under anfall og interiktalt3. Symptomvarigheten varierer mellom minutter og dager, men noen timer er vanligst. 

Diagnostiske kriterier4

Appendix i ICHD-3:

A. Minst fem episoder som oppfyller kriterier C og D
B. Tidligere eller aktuell historie med 1.1 Migrene uten aura eller 1.2 Migrene med aura
C. Vestibulære symptomer av moderat eller alvorlig intensitet som varer mellom 5 minutter og 72 timer.
D. Minst 50% av episodene er assosiert med minst ett av følgende tre migrenøse trekk:

 1. hodepine med minst to av følgende fire karakteristika: 
  a) unilateral lokalisasjon
  b) pulserende kvalitet
  c) moderat eller alvorlig intensitet
  d) forverring av rutineaktig fysisk aktivitet
 2. fotofobi og fonofobi
 3. visuell aura

E. Ikke bedre forklart av annen ICHD-3 diagnose  eller annen vestibular tilstand

Differensialdiagnoser

Andre svimmelhetstilstander (særlig Meniere), og hodepinetilstander. Uklar avgrensing mot "benign recurrent vertigo"5

Supplerende undersøkelser

MR: For å utelukke slag og andre differensialdiagnoser

Tenk på vestibulær migrene hos pasienter med kjent migrene og episodiske vestibulære symptomer med ledsagende migrene karakteristika (lyd-/lysskyhet, kvalme, visuell aura) med eller uten samtidig hodepine

Behandling

Lite evidens6, se oversiktsartikler2,7-8. Behandles som migrene. Kan ha profylaktisk effekt av propranolol, venlafaxine, flunarizine, valproat og topiramat9. Evt symptomatisk behandling som ved vestibularisnevritt.
Vestibulær rehabilitering kan ha effekt10.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. von Brevern M, Lempert T. Vestibular migraine.Handb Clin Neurol. 2016;137:301-16. Review.PMID: 27638080 PubMed
 2. Dieterich M, Obermann M, Celebisoy N. Vestibular migraine: the most frequent entity of episodic vertigo.J Neurol. 2016 Apr;263 Suppl 1:S82-9. PMID: 27083888 PubMed
 3. Boldingh MI, Ljøstad U, Mygland Å, Monstad P.Headache. 2013 Jul-Aug;53(7):1123-33. Comparison of interictal vestibular function in vestibular migraine vs migraine without vertigo.PMID: 23676003 PubMed
 4. Lempert T, Olesen J, Furman J, Waterston J, Seemungal B, Carey J, Bisdorff A, Versino M, Evers S, Newman-Toker D. Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vestib Res 2012. pmid:23142830 PubMed
 5. Pan Q, Zhang Y, Zhang S, Wang W, Jiang H, Fan Y, Zhou J.. Clinical features and outcomes of benign recurrent vertigo: A longitudinal study. . Acta Neurol Scand 2020. pmid:31883379 PubMed
 6. Maldonado Fernández M, Birdi JS, Irving GJ, Murdin L, Kivekäs I, Strupp M. Pharmacological agents for the prevention of vestibular migraine.Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 21;(6):CD010600. PMID: 26093662 PubMed
 7. Li M, Xu X, Qi W, Liang Y, Huang Y, Huang H. Vestibular migraine: the chameleon in vestibular disease. Neurol Sci. 2021 May;42(5):1719-1731. PMID: 33666767. PubMed
 8. Shen Y, Qi X, Wan T. The Treatment of Vestibular Migraine: A Narrative Review. Ann Indian Acad Neurol. 2020 Sep-Oct;23(5):602-607. PMID: 33623258 PubMed
 9. Beh SC. A Case of Vestibular Migraine Resolving on Warfarin and Topiramate. Headache. 2018; Apr;58(4):: 599-600. pmid:29611190 PubMed
 10. Alghadir AH, Anwer S. Effects of Vestibular Rehabilitation in the Management of a Vestibular Migraine: A Review.. Front Neurol. 2018. pmid: 29946294 PubMed
 11. Beh SC, Masrour S, Smith SV, Friedman DI. The Spectrum of Vestibular Migraine: Clinical Features, Triggers, and Examination Findings. Headache. 2019 May;59(5):727-740. PMID: 30737783 PubMed
 12. Liu F, Ma T, Che X, Wang Q, Yu S. The Efficacy of Venlafaxine, Flunarizine, and Valproic Acid in the Prophylaxis of Vestibular Migraine. Front Neurol. 2017. pmid:29075232 PubMed
 13. Kaski D. Neurological update: dizziness.. J Neurol 2020. pmid:32130499 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.