Trapezius lammelse

Kort om

Se oversiktsartikkel1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Skapula alata (kan være så lite uttalt at den kun er synlig ved utadrotasjon av skulder mot motstand) eller andre svakheter i skapula. Lateral elevasjon vanskeligere enn anterior elevasjon av armen. Atrofi av trapezius. Mange har "dropped shoulder" i hvile. Noen har smerter.

Supplerende undersøkelser

ENG og EMG
MR cervikalmedulla, evt pleksus og muskel og skulderledd

Årsaker

Bilateral trapezius parese skyldes som regel myopati. 
Unilateral isolert trapezius parese skyldes lesjon i nervus accessorius spinalis.

 • Nevropati
  • Nevralgisk amyotrofi
  • Stråleterapi av nakken
  • Unormalt forløp av v jugularis
  • Nakke kirurgi
  • Traume
 • Myopati
  • Fasioskapulohumeral dystrofi mm

Differensial diagnoser

 • N thoracicus longus lesjon
 • N suprascapularis lesjon

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD

Referanser

 1. Seror P, Stojkovic T, Lefevre-Colau MM, Lenglet T. Diagnosis of unilateral trapezius muscle palsy: 54 Cases. Muscle Nerve. 2016 Nov 16 . pmid:27864983 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.