Thorakalt skiveprolaps

Kort om 

Thorakalt skiveprolaps sees ofte på MR, men symptomgivende thorakalt prolaps er sjeldent (ca 1/100.000)1.  De fleste oppstår i nedre del av thorakalkolumna og gir kompresjon av fremre eller anterolaterale del av medulla eller thorakale nerverøtter

Diagnostikk

Diagnosen baseres på klinikk og MR funn

Klinikk

Supplerende undersøkelser

MR av thorakalkolumna viser prolaps/spondylose som passer med kliniske funn.
I noen tilfeller kan det i differensialdiagnostisk hensikt være aktuelt med spinalpunksjon (mtp inflammatorisk/infeksiøs radikulopati) eller nevrografi/EMG (mtp perifer nevropati/plexus lesjon)

Differensialdiagnoser

Behandling

Konservativ behandling

Smertelindring og kortvarig bevegelsesrestriksjon anbefales ved lokalisert radikulopati. Forløpet er som ved andre skiveprolapser.

Epidural injeksjon med lokalanestetika med eller uten steroider kan forsøkes6

Kirurgi

Indikasjoner for kirurgisk behandling1:
- Myelopati
- Pareser 
- Blære- eller tarmparese

Ulike operasjonsteknikker7. Komplikasjoner er vanlig8. Anbefalte metoder er posterolateral, ventral eller thorakoskopisk tilgang1,9

Referanser

 1. Mehdian H, Nasto LA. Surgical management of thoracic disc herniation. Eur Spine J. 2016. pmid:27671277 PubMed
 2. Kok CY, Chandrashekar H, Turner C, Manji H, Rossor AM.. Can compressive thoracic cord lesions cause a pure lower motor neurone syndrome?. Pract Neurol. 2018. pmid:30282763 PubMed
 3. Zambelis T,et al. Unusual presentation of thoracic disc herniation. Br J Neurosurg. 2018. pmid:29688067 PubMed
 4. Reynolds JM, Belvadi YS, Kane AG, Poulopoulos M. Thoracic disc herniation leads to anterior spinal artery syndrome demonstrated by diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI): a case report and literature review. Spine J. 2014 Jun 1;14(6):e17-22 . pmid:24252234 PubMed
 5. El Ouadih Y, et al. Resolution of isolated syringomyelia after removing thoracic disc herniation. J Neurosurg. 2018; Jan 9: 1-4. pmid:29316818 PubMed
 6. Manchikanti L, Cash KA, McManus CD, Pampati V, Benyamin RM. A preliminary report of a randomized double-blind, active controlled trial of fluoroscopic thoracic interlaminar epidural injections in managing chronic thoracic pain. Pain Physician. 2010 Nov-Dec;13(6):509-21 . pmid:21102963 PubMed
 7. Strom RG, Mathur V, Givans H, Kondziolka DS, Perin NI. Technical modifications and decision-making to reduce morbidity in thoracic disc surgery: An institutional experience and treatment algorithm. Clin Neurol Neurosurg. 2015 Jun;133:75-82 . pmid: 25867235 PubMed
 8. Brotis AG, Tasiou A, Paterakis K, Tzerefos C, Fountas KN. Complications Associated with Surgery for Thoracic Disc Herniation: A Systematic Review and Network Meta-Analysis.World Neurosurg. 2019 Sep 5;132:334-342. PMID: 31493617 PubMed
 9. Hurley ET, Maye AB, Timlin M, Lyons FG. Anterior versus Posterior Thoracic Discectomy-A Systematic Review. Spine (Phila Pa 1976). 2017 Apr 18 . pmid:28422798 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.