Superfisiell siderose i CNS

Kort om

Superfisiell siderose (SS) i CNS er en sjelden tilstand som forårsakes av kronisk eller intermitterende blødning inn i subaraknoidalrommet1. Blødningen resulterer i jernavleiring/hemosiderin i gliaceller med predileksjon for områder i kontakt med CSF; leptomeningene, hjernens kortex, hjernestamme, cerebellum, hjernenerver og medulla. Kjennetegnes på MR som linjeformede lavsignallesjoner langs cerebrale konveksiteter. 

Mulige årsaker

Cerebrale og spinale vaskulære anomalier (aneurisme, AVM), cerebral amyloid angiopati2(vanligste årsak3), traume, RCVS, nevrokirurgiske prosedyrer, tumores (meningeom, ependymom, oligodenrogliom mm), SIH3, meningocele, rotpatologi, durale ektasier, duradefekter med CSF lekkasje. I over 30% av tilfellene finner man ikke årsaken3.

Superfisiell siderose bør vurderes hos alle med progredierende nevrogent hørselstap og ataksi

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn4

Ataksi, nevrogent hørselstap og pyramidebanetegn, anosmi, diplopi, hjernenervepareser, kognitiv svikt, radikulopati, perifere pareser og atrofi evt med fasciculasjoner og hyperreflexi (ligner motor nevron sykdom). Ca 50% debuterer med akutt hjerneblødning5. En del har forbigående nevrologiske utfall.

Supplerende undersøkelser

MR: Hypointense linjeformede områder langs cerebral kortex (se eksempel i ref 4,6), rundt hjernestamme, rundt cerebellum, hjernenerver eller ryggmarg på T2 bilder og hyperintense på T1.
Kortikal superfisiell siderose i hjernen kan være en markør på cerebral amyloid angiopati. En del har fokal SAH og/eller cerebrale mikroblødninger5.
MR av medulla kan bidra i jakten på blødningsårsak.

Spinalpunksjon: Recidiverende eller persisterende xanthochromi, røde celler, lett økt hvite celler, økt protein, økt jern og ferritin nivå i CSF.

Behandling

Hovedprinsipp er å fjerne årsaken til blødningen (hvis kjent).
Deferipron (Ferriprox tbl - V03A C02) kan redusere hemosiderinavleiringer7. Dårlig tolerert og fare for agranalocytose og nøytropen sepsis8.

Symptomatisk behandling. Noen kan ha nytte av cochleaimplantat9.

Superfisiell siderose er assosiert med økt risk for lobær blødning ved cerebral amyloid angiopati, og kan ha betydning ved behandlingsbeslutninger om antitrombotisk behandling10.

Prognose

Ofte dårlig (progredierende funksjonstap eller død), men dersom blødningsårsak finnes og fjernes kirurgisk kan tilstanden stabiliseres hos noen11.

Kilder

Medlink

Referanser

 1. Kumar N. Superficial siderosis: associations and therapeutic implications. Arch Neurol 2007; Apr;64(4): 491-6. pmid:17420310 PubMed
 2. Shams S, Martola J, Charidimou A, Cavallin L, Granberg T, Shams M, Forslin Y, Aspelin P, Kristoffersen-Wiberg M, Wahlund LO.. Cortical superficial siderosis: Prevalence and biomarker profile in a memory clinic population.. Neurology. 2016 Sep 13;87(11):1110-7 . pmid:27534713 PubMed
 3. Webb AJ, Flossmann E, Armstrong RJ. Superficial siderosis following spontaneous intracranial hypotension. Pract Neurol. 2015 Oct;15(5):382-4 . pmid:26139598 PubMed
 4. Linn J, Halpin A, Demaerel P, Ruhland J, Giese AD, Dichgans M, van Buchem MA, Bruckmann H, Greenberg SM.. Prevalence of superficial siderosis in patients with cerebral amyloid angiopathy. Neurology 2010; Apr 27;74(17: 1346–1350. pmid:20421578 PubMed
 5. Lummel N, Wollenweber FA, Demaerel P, Bochmann K, Malik R, Opherk C, Linn J. Clinical spectrum, underlying etiologies and radiological characteristics of cortical superficial siderosis. J Neurol. 2015 Jun;262(6):1455-62 . pmid:25860345 PubMed
 6. Matthews R, Mirza F, Siripurapu R, Ramdass R, Varma AR, Mohanraj R. Dysarthria and ptosis. Pract Neurol. 2020 Nov 28:practneurol-2020-002647. doi: 10.1136/practneurol-2020-002647. Epub ahead of print. PMID: 33249405. PubMed
 7. Kuo PH, Kuo SH, Lo RY.. Deferiprone Reduces Hemosiderin Deposition in Superficial Siderosis. Can J Neurol 2016; Oct 28: 1-2. pmid:27788692 PubMed
 8. Sammaraiee Y, Banerjee G, Farmer S, Hylton B, Cowley P, Eleftheriou P, Porter J, Werring DJ. Risks associated with oral deferiprone in the treatment of infratentorial superficial siderosis. J Neurol. 2019 Oct 16. PMID: 31620867 PubMed
 9. Alshehabi M, Walshe P, Viani L. Cochlear implantation in the presence of superficial siderosis. Clin Otolaryngol. 2019 Sep 12. PMID: 31514259 PubMed
 10. Charidimou A, Boulouis G, Xiong L, Jessel MJ, Roongpiboonsopit D, Ayres A, Schwab KM, Rosand J, Gurol ME, Greenberg SM, Viswanathan A. Cortical superficial siderosis and first-ever cerebral hemorrhage in cerebral amyloid angiopathy. Neurology. 2017 Apr 25;88(17):1607-1614 . pmid:28356458 PubMed
 11. Shih P, Yang BP, Batjer HH, Liu JC. Surgical management of superficial siderosis. Spine J. 2009 Aug;9(8):e16-9. pmid:19398385 PubMed
 12. Charidimou A, Boulouis G, Roongpiboonsopit D, Auriel E, Pasi M, Haley K, van Etten ES, Martinez-Ramirez S, Ayres A, Vashkevich A, Schwab KM, Goldstein JN, Rosand J, Viswanathan A, Greenberg SM, Gurol ME. Cortical superficial siderosis multifocality in cerebral amyloid angiopathy: A prospective study. Neurology. 2017 Oct 25 . pmid:29070669 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.