Skapula alata

Kort om

Skapula alata (vinging av skapula) oppstår når musklene som stabiliserer armen til kroppen og/eller beveger armen ikke fungerer som de skal1. Se funn i pasientserie2

Årsaker

 • Svakhet i serratus anterior (innerveres av n thoracicus longus (C5-7)).
  • kan skyldes inflammasjon i plexus brachialis (les mer), n thoracicus longus affeksjon pga nevroborreliose3, trykk/drag på n thoracicus longus, eller C7 radikulopati. 
 • Svakhet i midtre trapezius (les mer) (innerveres av n accessorius spinalis (C3-4(5)). Skyldes ofte traume mot nerven, ev iatrogent (biopsi av lymfeknute).
 • Svakhet i rhomboidene (innerveres av n dorsalis scapularis (C5 (litt C4 og 6)). Skyldes oftest entrapment av nerven (usikkert hvor, men kanskje i scalenusmuskelen), evt C5 radikulopati.
 • Svakhet i skapula stabiliserende muskler generelt. Skyldes oftest muskeldystrofier  Tenk på fascioscapulohumeral muskeldystrofi hos unge  Les mer.
 • Smertebetinget feilstilling.
 • Instabilitet: Skyldes ofte repeterte skulderluksasjoner.

Diagnosen

Kliniske kjennetegn

Se artikkel med illustrative bilder av nedenstående4

 • Serratus anterior svakhet kjennetegnes av:
  • Scapula alata tydelig i hvile.
  • Scapula devierer medialt.
  • Vingingen blir tydeligere hvis pasienten presser mot veggen med flat hand (se video).
 • Trapezius svakhet kjennetegnes av:
  • Scapula alata ikke så tydelig i hvile.
  • Øvre vinkel av scapula devirerer lateralt.
  • Vingingen blir tydeligere ved abduksjon og utadrotasjon av armen (pasienten klarer ikke å løfte eller dra skulderen bakover med abdusert arm liggende på magen) (se bilde).
 • Svakhet i rhomboidene kjennetegnes av:
  • Scapula alata ikke så tydelig i hvile.
  • Nedre vinkel av scaplua devierer lateralt.
  • Vingingen blir verre når pasienten prøver å ekstendere armen fra full flektert stilling og/eller setter hendene på hoftene og prøver å presse albuene bakover mot motstand.

Supplerende undersøkelser

EMG
MR ved mistanke om underliggende masselesjoner eller prolaps
Ultralyd med 4 standardiserte vinkler kan bidra i diagnostikken5.

Behandling

For detaljer om behandling se referanser6-7

 • De fleste tilfeller av serratus anterior parese blir bra spontant etter et halvt til to år. Unngå overbelastning av muskelen i rehabiliteringstiden. Noen har glede av ortose. Viktig å opprettholde bevegelse i skulderledd. Korrigerende kirurgi kan vurderes ved manglende bedring etter 2 år.
 • Ved trapeziusparese er spontan bedring mer sjelden og tidlig eksplorasjon av n accessorius spinalis kan vurderes.
 • Ved parese av rhomboidene kan n dorsalis scapularis dekomprimeres kirurgisk dersom konservativ behandling ikke fører fram.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Leger ved nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD

Referanser

 1. Didesch JT, Tang P. Anatomy, Etiology, and Management of Scapular Winging. J Hand Surg Am. 2019 Apr;44(4):321-330. PMID: 30292717 PubMed
 2. Seror P, Lenglet T, Nguyen C, Ouaknine M, Lefevre-Colau MM. Unilateral winged scapula: Clinical and electrodiagnostic experience with 128 cases, with special attention to long thoracic nerve palsy. Muscle Nerve. 2018 Jan 4. PMID: 29314072 PubMed
 3. Bank AM1,2, Bianchi MT1, Mukerji SS1,3.. Winged Scapula Secondary to Neuroborreliosis. Neurohospitalist. 2017; 2017 Oct;7(4):: 200-201. pmid:28975000 PubMed
 4. Tsivgoulis G, Vadikolias K, Courcoutsakis N, Heliopoulos I, Stamboulis E, Piperidou C.Neurology. 2012 Apr 24;78(17):e109.Teaching neuroimages: differential diagnosis of scapular winging.PMID:22529210 PubMed
 5. Krzesniak-Swinarska M, Caress JB, Cartwright MS. Neuromuscular ultrasound for evaluation of scapular winging. Muscle Nerve. 2017 Jul;56(1):7-14 pmid:28006862 PubMed
 6. Martin RM, Fish DE. Scapular winging: anatomical review, diagnosis, and treatments. Curr Rev Musculoskelet Med 2008; 1: 1-11. PMID: 19468892 PubMed
 7. Meininger AK, Figuerres BF, Goldberg BA. Scapular winging: an update. J Am Acad Orthop Surg 2011; 19: 453-62. PMID: 21807913 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.