Pineal cyste

Kort om

Asymptomatiske cyster lokalisert til corpus pineale er vanligvis benigne og et tilfeldig funn på cerebral MR. Cyster over 5mm finnes hos ca 3% av voksne. Det kan være nødvendig med kontroll MR for å avklare vekstpotensialet, og identifisere cystiske tumores; pineocytom, astrocytom, og teratom. 

Diagnostikk

MR funn

Pinealcyster er velavgrensede ovale strukturer med lavt signal på både T1-vektede og T2-vektede bilder. Cysteveggen kan være kontrastoppladende og inneholde kalk. Tumorsuspekte funn er ujevn struktur, nodulær kontrast opplading, blødning og veggtykkelse >2 mm.

Symptomatiske cyster

 • Symptomatiske pineal cyster er vanligvis større enn 5mm, har høyest forekomst hos kvinner mellom 21 og 30 år, muligens pga relasjoner til hormoner.
 • Symptomene omfatter hodepine og andre trykksymptomer pga hydrocephalus (akvedukt kompresjon), obstruksjon av vena Galen, eller kompresjon av colliculi (dorsale midthjerne) med Parinaud syndrom (vertikal blikkforstyrrelse/parese), konvergens problemer, øyelokksretraksjon (Collier’s tegn), evt akkomodasjonsspasme, diplopi eller andre øyemotilitetsproblemer. Noen kan ha intermitterende symptomer1.

Differenialdiagnoser

Pineale tumores: teratom, pineal parenkymal tumor (pineocytom), astrocytom2.

Naturlig forløp

De fleste har uendret størrelse over år. Noen kan kollabere spontant. Et mindretall øker langsomt i størrelse.

Behandling3

Enkle små (< 10 mm), asymptomatiske cyster trenger ikke behandling eller kontroll. Anses som en normalvariant4

Symptomatiske cyster kan opereres med åpen reseksjon eller stereotaktisk reseksjon/aspirasjon. Ofte god symptomlindring5. En norsk studie viste symptomlindring av mikrokirurgi hos pasienter med ikke-hydrocefalisk pineal cyste og MRI biomarkører forenlig med sentral venøs hypertensjon6-7.

Oppfølging

De fleste tilfeldig påviste cyster har et godartet forløp, men noen få har vekstpotensiale. Det er anbefalt at voksne pasienter med asymptomatiske tilfeldig oppdagede cyster kontrolleres med en enkelt MR kontroll etter 12 mnd, og deretter ingen oppfølging hvis stabil8-9
Ved vekst, kontrastladning, eller blødning er det større fare for malignitet og/eller hydrocefalusutvikling og det er nødvendig med flere MR kontroller og lavere terskel for kirurgi10.

Kilder

UpToDate

Referanser

 1. Kalani MY, Wilson DA, Koechlin NO, Abuhusain HJ, Dlouhy BJ, Gunawardena MP, Nozue-Okada K, Teo C. Pineal cyst resection in the absence of ventriculomegaly or Parinaud's syndrome: clinical outcomes and implications for patient selection. J Neurosurg. 2015 Aug;123(2):352-6 . pmid:25932610 PubMed
 2. Starke RM et al. Pineal cysts and other pineal region malignancies: determining factors predictive of hydrocephalus and malignancy.. J Neurosurg. 2016 Oct 21:1-6. pmid: 27767399 PubMed
 3. Berhouma M, Ni H, Delabar V, Tahhan N, Memou Salem S, Mottolese C, Vallee B. Update on the management of pineal cysts: Case series and a review of the literature. Neurochirurgie. 2015 Apr-Jun;61(2-3):201-7 . pmid:24907165 PubMed
 4. Jenkinson MD, Mills S, Mallucci CL, Santarius T. Management of pineal and colloid cysts. Pract Neurol. 2021 May 26;21(4):292–9. PMID: 34039752 PubMed
 5. Májovský M, Netuka D, Beneš V. Conservative and Surgical Treatment of Patients with Pineal Cysts: Prospective Case Series of 110 Patients.World Neurosurg. 2017 Sep;105:199-205. PMID: 28583453 PubMed
 6. Eide PK, Pripp AH, Ringstad GA. Magnetic resonance imaging biomarkers indicate a central venous hypertension syndrome in patients with symptomatic pineal cysts. J Neurol Sci. 2016 Apr 15;363:207-16. PMID: 27000252 PubMed
 7. Eide PK, Ringstad G. Results of surgery in symptomatic non-hydrocephalic pineal cysts: role of magnetic resonance imaging biomarkers indicative of central venous hypertension. Acta Neurochir (Wien). 2017 Feb;159(2):349-361. PMID: 27878615 PubMed
 8. Nevins EJ et al. Incidental Pineal Cysts: Is Surveillance Necessary?. World Neurosurg. 2016 Jun;90:96-102. pmid:26944882 PubMed
 9. Storey M, Lilimpakis K, Grandal NS, Rajaraman C, Achawal S, Hussain M. Pineal cyst surveillance in adults - a review of 10 years' experience. Br J Neurosurg. 2019 Jul 2:1-4. PMID: 31264489 PubMed
 10. Starke RM, Cappuzzo JM, Erickson NJ, Sherman JH. Pineal cysts and other pineal region malignancies: determining factors predictive of hydrocephalus and malignancy.J Neurosurg. 2017 Aug;127(2):249-254. PMID: 27767399 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.