Painful legs and moving toes (PLMT)

Kort om

Painful legs and moving toes (PLMT) er en sjelden tilstand som Karakteriseres av smerter i føttene eller leggene og ufrivillige bevegelser i en eller flere tær. Ukjent årsak. HjerneSPECT har vist hypoperfusjon i frontallappene og cerebellum hos noen pasienter og man tenker seg at sentral sensitisering spiller en rolle1. Trolig indusert av ulike tilstander som perifere nevropatier, myelitt, lumbal stenose, tethered cord mm. Se kasuistikkserie2.

Diagnosen

Kliniske kjennetegn

Smerter i et eller begge ben og ledsagende vedvarende urytmiske tåbevegelser.

Differensialdiagnoser

Polynevropati, Restless legs, Komplekst regionalt smertesyndrom

Andre undersøkelser

Som regel normale

Behandling

Klonazepam kan ha effekt på bevegelsene. Ofte behandlingsrefraktære smerter. Kasusitiske rapporter om effekt av ulike medikamenter mot nevropatiske smerter2, og botulinum toksin injeksjon i små formuskler3

Kilder

Referanser

  1. Nishioka K, Suzuki M, Nakajima M, Hara T, Iseki M, Hattori N. Painful legs and moving toes syndrome evaluated through brain single photon emission computed tomography: a case series. J Neurol. 2019 Mar;266(3):717-725. PMID: 30637456 PubMed
  2. Hassan A, Mateen FJ, Coon EA, Ahlskog JE. Painful legs and moving toes syndrome: a 76-patient case series. Arch Neurol. 2012 Aug;69(8):1032-8. PMID: 22490324 PubMed
  3. Bosco L, Falzone YM, Butera C, Bianchi F, Vezzulli P, Filippi M, Del Carro U.. Painful legs and moving toes syndrome: treating movement to treat pain-a case report. J Neurol 2020. pmid:32372183 PubMed

Fagmedrbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.