Nevropatisk kløe

Kort om

Kronisk kløe er et vanlig symptom. Årsaker til kløe deles ofte inn i dermatologiske, systemisk, psykogene og nevropatiske. Systemiske årsaker omfatter cholestase, uremi, lymfom og andre ondartede sykdommer, polycytemia vera, graves sykdom, jernmangel anemi, diabetes mellitus, infeksjoner (HIV, parasittoser, varicella, fotsopp), og medikamenter (noen opioider, klorokin). Hos ca 8% av pasienter med kronisk kløe er årsaken nevropatisk1.

Se oversiktsartikkel 20182.

Årsaker til nevropatisk kløe3

Nevropatisk kløe kan være et symptom på de samme sentral- and perifernevrologisk sykdommer som kan gi nevropatisk smerte; sensorisk polynevropati (inkl tynnfibernevropati), radikulopati, herpes zoster, slag, og MS. Utbredelse av symptomet bestemmes vel så mye av skadens lokalisasjon som tilgrunnliggende sykdom.

 • Utbredt kløe som er mest tydelig distalt i ekstremitetene (lengdeavhengig utbredelse) skyldes ofte tynnfibernevropati (av forskjellige årsaker). Kløe er vanlig ved en tynnfibernevropati assosiert med Ehler Danlos syndrom forårsaket av COL6A5 gen varianter4
 • Fokal kløe kan skyldes
  • mononevropatier, plexopatier og radikulopatier (oftest kompresjonsradikulopati, og herpes zoster). Fokal kløe lokalisert til skuldre eller torso ofte notalgia paraesthetica
  • fokale CNS lesjoner av alle årsaker

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Nevropatisk kløe er ofte assosiert med andre symptomer (nevropatisk smerter og/eller andre nevrologiske funn) og har ofte utbredelse svarende til affisert nervestruktur. Erythem og ødem i huden er vanligst ved dermal kløe, men kan også forekomme ved nevropatisk kløe pga nevrogen inflammasjon og hudskade pga kloring.

Supplerende undersøkelser

Hudbiopsi, ENG, EMG, QST (kvalitativ sensorisk testing) og evt MR. 

Behandling

Ikke medikamentell behandling

- Unngå utløsende faktorer (uttørking av hud, høye hudtemperaturer, krydret mat).
- Klippe fingernegler og bruke hansker om natten for å unngå hudskader.
- Kognitiv terapi og avslapningsøvelser. Unngå å klø, evt ved tildekking av områder som klør.
- Operajon av mekaniske årsaker

Medikamentell behandling2

lavt evidensnivå

 • Antihistaminer brukes ofte, men har liten effekt 
 • Lokalisert kløe av perifer nevrogen årsak:
  • Lokal behandling med lidokain, capsaisin (0.025-1%, evt 8%5), må gjentaes flere x daglig
  • steroidkrem
  • sc inj med botulinum toxin A
 • Generalisert kløe:
  • det anbefales å først prøve karbamazepin eller oxkarbazepin2
  • gabapentin, pregabalin
  • amitriptylin, nortriptylin eller paroxetin

Kilder

Referanser

 1. Stumpf A, Ständer S. Neuropathic itch: diagnosis and management. Dermatol Ther ¨2013; Mar-Apr;26(2):: 104-9. pmid:23551367 PubMed
 2. Steinhoff M, et al. Clinical presentation, management, and pathophysiology of neuropathic itch. Lancet Neurol. 2018; 2018 Aug;17(8):: 709-720. pmid:30033061 PubMed
 3. Misery L, Brenaut E, Le Garrec R, Abasq C, Genestet S, Marcorelles P, Zagnoli F. Neuropathic pruritus. Nat Rev Neurol 2014; 10: 408-16. pmid:24912513 PubMed
 4. Martinelli-Boneschi F, Colombi M, Castori M, Devigili G, Eleopra R, Malik RA, Ritelli M, Zoppi N, Dordoni C, Sorosina M, Grammatico P, Fadavi H, Gerrits MM, Almomani R, Faber CG, Merkies IS, Toniolo D; INGI Network, Cocca M, Doglioni C, Waxman SG, Dib-Hajj SD, Taiana MM, Sassone J, Lombardi R, Cazzato D, Zauli A, Santoro S, Marchi M, Lauria G.. COL6A5 variants in familial neuropathic chronic itch.. Brain 2017; Mar 1;140(3):555-567: 555-567. pmid:28073787 PubMed
 5. Yosipovitch G. The 8% capsaicin - a hot medicine for neuropathic itch. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Sep;32(9):1403. PMID: 30033643 PubMed
 6. Dhand A, Aminoff MJ.. The neurology of itch. Brain 2014; 137: 313-22. pmid:23794605 PubMed
 7. Kraut RY. Treatment of pruritus in a palliative care patient with low-dose paroxetine: a case report. J Med Case Rep. 2017 Oct 2;11(1):280 . pmid:28965488 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.