Muskelkramper (nevrogene)

Se oversiktsartiklerl1-2

Kort om

Muskelkramper et vanlig symptom definert som vedvarende smertefull kontrasjon av en muskel eller muskelgruppe. De fleste har opplevd det, særlig i forbindelse med langvarig fysisk aktivitet, og forekomsten øker med alderen. Visse fysiologiske, medisinske, og nevrologiske tilstander er assosiert med muskelkramper. Kramper kan oppstå direkte fra muskel, men de fleste er nevrogene. Mekanismene involverer abnorm excitabilitet (sentral eller perifer) og perifer sensitisering.

Differensialdiagnoser.

Differensiering mellom nevrogene muskelkramper og andre andre årsaker til økt muskeltonus:

Fenomen Klinkk EMG

Nevrogene muskelkramper

(vanligst, omfatter idiopatiske leggkramper)

Smertefull kontrasjon av en muskel eller muskelgruppe Spontane, 50-150Hz utladninger
Myopatiske muskelkramper Smertefulle muskelkramper, vanligvis utløst av fysisk aktivitet Elektrisk stille
Myotoni Forsinket relaxasjon av muskel Karakteristisk "dive bomber" lyd
Myokymi Uregelmessige "napp" i muskler Korte utbrudd
Nevromyotoni Kramper og "napp" i muskulatur Korte utbrudd av høyfrekvente (>150Hz) utbrudd
Hypertoni (spastisitet) Muskelstivhet assosiert med øvre motor tegn Dårlig aktivering av motor-units
Dystoni Kontraksjoner av agonistiske og antagonistiske muskler Kontinuerlig fyring i antagonister og agonister
Stiff person /stiff limb syndrom Smertefulle plutselige muskelspasmer trigget av plutselige stimuli Kontinuerlig lavfrekvent fyring i antagonister og agonister

Årsaker til nevrogene muskelkramper

 • Idiopatiske muskelkramper: ingen påviselig årsak. Vanligst hos eldre, og oppstår ofte i leggene om natten.
 • Fysiologiske tilstander: ekstrem fysisk aktivitet, dehydrering og eksponering for varme, svangerskap.
 • Medisinske tilstander: nyresvikt, leversvikt, hemodialyse (plutselige forandringer i osmolalitet), feilernæring/malabsorbsjon med elektrolyttmangel (kalium, kalsium, magnesium) og vitaminmangel (vit B og D), diabetes, parathyroid dysfunksjon
 • Nevrologiske tilstander: Perifere nevropatier, ALS, MS

Utredning

Klinisk nevrologisk undersøkelse. 

Blodprøver: hematologi, elektrolytter (kalsium, magnesium, fosfat), leverenzymer, kreatinin, HbA1c, CK
Nevrografi ved mistanke om polynevropati.
Andre undersøkelser ved mistanke om differensialdiagnoser (se tabell)

Behandling

Muskelkramper er ofte forbigående, og behandling består ofte av ikke farmakologiske tiltak. Medikamenter kan forsøkes ved kroniske og svært plagsomme tilstander. Det er ikke tilstrekkelig evidens til å gi sterke anbefalinger. Nedenstående bygger på erfaring og mangelfull evidens3.

 • Ikke-farmakologiske tiltak:
  • Korrigere tilgrunnliggende årsak (inkl korreksjon vitaminmangel og elektrolyttmangel),
  • Strekking av muskler før fysisk aktivitet eller om kvelden4
 • Medikamenter :
  • Magnesium og andre elektrolytter: brukes ofte ved idiopatiske kramper, men mangelfull dokumentasjon for effekt5-7 
  • Kininsulfat (ikke reg): 150-450mg daglig. Effekt dokumentert i en enkel RCT1, men frarådes pga fare for trombocytopeni og arrytmi2
  • Vitamin B-kompleks (feks Multivitamin B Forte)
  • Mexiletin
  • Karbamazepin
  • Levetiracetam
  • Botulinumtoksin
  • En dobbelt-blind randomisert studie har vist effekt av botulinumoksin-A injsert i gastrocnemius og/eller små fotflexorer ved diabetisk polynevropati6, kan ev forsøkes ved andre årsaker til kramper.

Kilder

Referanser

 1. Katzberg HD. Neurogenic muscle cramps. J Neurol. 2015; Aug;262(8): 1814-21. pmid:25673127 PubMed
 2. Swash M, Czesnik D, de Carvalho M. Muscular cramp: causes and management. Eur J Neurol. 2018 Aug 31. PMID: 30168894 PubMed
 3. El-Tawil S, Al Musa T, Valli H, Lunn MP, Brassington R, El-Tawil T, Weber M. Quinine for muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 5;(4):CD005044 . pmid:25842375 PubMed
 4. Hallegraeff J, de Greef M. Pilot testing a stretching regimen for prevention of night time nocturnal leg cramps. Geriatr Nurs. 2019 Aug 10. pii: S0197-4572(19)30176-4. PMID: 31405532 PubMed
 5. Zhou K, West HM, Zhang J, Xu L, Li W. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 11;(8):CD010655. PMID: 26262909 PubMed
 6. Restivo DA, et al. Efficacy of Botulinum Toxin A for Treating Cramps in Diabetic Neuropathy. Ann Neurol. 2018; Nov;84(5): 674-682. pmid: 30225985 PubMed
 7. Garrison SR, Korownyk CS, Kolber MR, Allan GM, Musini VM, Sekhon RK, Dugré N. . Magnesium for skeletal muscle cramps. . Cochrane Database Syst Rev 2020. pmid:32956536 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.