Metformin og kontrast

Praktiske råd fra European Society of Urogenital Radiology (ESUR)1

  • Pasienter med eGFR >30 ml/min/1.73 mog ingen tegn til akutt nyresvikt/skade kan fortsette med metformin ved IV el IA kontrast med "second pass nyre eksponering" (kontrasten når nyrene etter fortynning i enten pulmonal eller perifer sirkulasjon).
  • Pasienter med a) eGFR<30 ml/min/1.73 m2 som får kontrast med "second pass nyre eksponering" eller b) får kontrast med "first pass nyre eksponering", eller c) har akutt nyresvikt/skade bør stoppe å ta metformin fra kontrasten gis. Så måles ny eGFR innen 48 timer og metformin restartes hvis ikke nyrefunksjonen har endret seg betydelig

Kilder

Referanser

  1. van der Molen AJ, Reimer P, Dekkers IA, Bongartz G, Bellin MF, Bertolotto M, Clement O, Heinz-Peer G, Stacul F, Webb JAW, Thomsen HS. Post-contrast acute kidney injury. Part 2: risk stratification, role of hydration and other prophylactic measures, patients taking metformin and chronic dialysis patients : Recommendations for updated ESUR Contrast Medium Safety Committee guidelines. Eur Radiol. 2018 Jul;28(7):2856-2869. PMID: 29417249 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.