Residiverende stupor

Kort om

Tilbakevendende episoder med stupor (redusert bevissthet) kan ha mange forskjellige årsaker:
- epileptiske anfall
- ikke-kommuniserende hydrocephalus pga cyste i 3.ventrikkel eller akveduktstenose
- søvnsykdom
- Lewy-legeme demens
- cerebovaskulær sykdom
- episodisk lever-, nyre, - eller respirasjonssvikt
- intoksikasjon med psykofarmaka, særlig benzodiazepiner
- idiopatisk

Idiopatisk residiverende stupor

Det er beskrevet sjeldne tilfeller av idiopatisk residiverende stupor som skyldes høyt nivå av endozepin-4 i serum og spinalvæske. Diagnosen krever eksklusjon av andre årsaker og støttes av:

  • Høyt nivå av endozepin-4 i serum og spinalvæske (under anfall)
  • Diffus lavamplitude rask (13-16Hz) EEG rytme (under anfall)
  • Stupor og EEG funn reverseres med IV tilførsle av 0,5-2 mg flumazenil (diazepin antagonist)

Kilder

Referanser

  1. Gómez García A, Navas Vinagre I, Herranz Bárcenas A. Video NeuroImages: Idiopathic Recurring Stupor: An Unusual Clinical Condition Responding to Flumazenil. Neurology. 2021 Mar 23;96(12):586. doi: 10.1212/WNL.0000000000011548. Epub 2021 Jan 13. PMID: 33441456. PubMed
  2. Granot R, Berkovic SF, Patterson S, Hopwood M, Mackenzie R. Idiopathic recurrent stupor: a warning. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004 Mar;75(3):368-9. doi: 10.1136/jnnp.2003.021691. PMID: 14966147; PMCID: PMC1738982.
  3. Cortelli P, Avallone R, Baraldi M, Zeneroli ML, Mandrioli J, Corsi L, Riva R, Tinuper P, Lugaresi E, Baruzzi A, Montagna P. Endozepines in recurrent stupor. Sleep Med Rev. 2005 Dec;9(6):477-87. doi: 10.1016/j.smrv.2005.07.003. Epub 2005 Oct 17. PMID: 16233983. PubMed
  4. Lugaresi E, Montagna P, Tinuper P, Plazzi G, Gallassi R, Wang TC, Markey SP, Rothstein JD. Endozepine stupor. Recurring stupor linked to endozepine-4 accumulation. Brain. 1998 Jan;121 ( Pt 1):127-33. doi: 10.1093/brain/121.1.127. PMID: 9549493.

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.