Hypoglossusparese

Kort om

Nervus hypoglossus er 12. hjernenerve og innerverer alle musklene i tungen bortsett fra palatoglossus, og kontrollerer tungens bevegelser ved svelging og tale. Det er en rent motorisk nerve.

Årsaker

Se oversikt over årsaker i en serie på 245 pasienter1.

 • Karotis endarterektomi (ca 15%) eller karotisdisseksjon
 • Tumores på skallebasis (ca 25%)
 • Stråling
 • Nervetumores som schwannom2, paragangliom, ganglion cyste
 • Meningeal carcinomatose3
 • Traume
 • ALS

Annet: Karotisaneurisme, intubering, infeksjon

Diagnostikk

Klinikk

Ofte lite symptomer ved unilaterale pareser. Noen opplever talevansker (lespetendens), og lette svelgvansker (vansker med å håndtere store munnfuller).
Ved undersøkelse kan man finne4:

 • Ipsilateral deviasjon ved tungeprotrusjon
 • Ipsilateral tungeatrofi
 • Kontralateral tungedeviasjon inni munnen i hvile 
 • Problemer med å presse tunga mot ipsilateralt kinn
 • Problemer med å dekke overleppa med tunga

Supplerende undersøkelser

MR/CT: Se etter malignitet (obs skallebasis og fossa posterior). Evt ipsilateral karotisdisseksjon5.
Evt EMG, spinalpunksjon

Behandling

Avhenger av årsak

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Kilder

Referanser

 1. Stino AM, Smith BE, Temkit M, Reddy SN. Hypoglossal nerve palsy: 245 cases. Muscle Nerve. 2016 Dec;54(6):1050-1054. PMID: 27214783 PubMed
 2. Plitt A, El Ahmadieh TY, Bindal S, Myers L, White J, Gluf W. Hypoglossal Schwannoma of Neck: Case Report and Review of Literature. World Neurosurg. 2018 Feb;110:240-243. PMID: 29175571 PubMed
 3. Lampson BL, Gray SW, Cibas ES, Levy BD, Loscalzo J. CLINICAL PROBLEM-SOLVING. Tip of the Tongue. N Engl J Med. 2016 Sep 1;375(9):880-6 . pmid:27579639 PubMed
 4. Yu YJ, Warman Chardon J, Bourque PR. Systematic analysis of clinical deficits in unilateral hypoglossal nerve palsy. Muscle Nerve. 2016 Jul 18 . pmid: 27429166 PubMed
 5. Joshi P, Bourke D. Isolated hypoglossal nerve palsy due to internal carotid artery dissection. Pract Neurol. 2017 Jun;17(3):233-234 . pmid:28320781 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.