Hemifacialisspasme

Se oversiktsartikkel fra 20151

Kort om

Hemifacialisspasme er en tilstand med spasmer i ensidig ansiktsmuskulatur. Årsaken kan være kompresjon av facialis nerven pga vaskulære strukturer (PICA, AICA, a vertebralis) (vanligst), ekspansiv prosess i cerebellopontine vinkel (epidermoid, meningeom, aneurisme etc) (5%), spontan intrakranial hypotensjon2, psykogent3, eller følgetilstand etter facialisparese. Er også rapportert som første tegn på MS. Klassifiseres ofte sammen med dystoniene, men er egentlig ikke en dystoni. Forekomsten er 11 per 100 000 individer.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

 • Starter vanligvis i 40–50 års alder
 • Kjennetegnes av korte rykninger i muskulaturen i den ene halvdelen av ansiktet. Starter ofte rundt øyet i m. orbikularis okuli og sprer seg av og til nedover ansiktet ila mnd eller år. Synkrone spasmer i alle affiserte muskler. Spasmene kan være toniske eller kloniske. Ofte vil paroksysmer av toniske rykninger kulminere i vedvarende tonisk kontraksjon
 • 5% kan få det i motsatt ansiktshalvdel, men spasmene er aldri synkrone i begge ansiktshalvdeler
 • Oppstår oftest spontant, men kan utløses av stress og tretthet

Supplerende undersøkelser

 • MR caput: med spesialbilder for å visualisere kar og hjernevev samtidig, og for å utelukke ekspansive prosesser i cerebellopontine vinkel
 • Nevrologisk undersøkelse: andre hjernenerveutfall (hørsel, trigeminus affeksjon) og smerter tilsier ekstra nøye utredning mtp tumor. 

Behandling4

 • Botulinum toksin er effektivt hos 85-95%5. En liten studie viste bedre effekt og mindre bivirkninger ved injeksjoner satt i pretarsale deler av orbikularis okuli (øyelokk) enn i preseptale deler (orbitalt)6
 • Operativ behandling
  • mikrovaskulær dekompresjon) er aktuelt hvis botulinumtoksin ikke har tilstrekkelig effekt, har effekt hos ca 85%5. Permanente postoperative komplikasjoner er sjelden7-8. Henvis til nevrokir avd RH. Pasienten kan ha effekt av inngrepet selv om ikke MR viser nervekompresjon av kar. Hvis ikke effekt av første inngrep kan reoperasjon føre til bedring hos noen9-10.
  • Myektomi
 • Kasuistiske rapporter om effekt av levetiracetam11

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Pasientorganisasjoner

Kilder

Referanser

 1. Chaudhry N1, Srivastava A2, Joshi L1. Hemifacial spasm: The past, present and future. J Neurol Sci; Sep 15;356(1-2): 27-31. pmid: 26111430 PubMed
 2. Chow CY, Harrison N, Fermo OP. An Adult Case of Hemifacial Spasm as the Predominant Manifestation of Spontaneous Intracranial Hypotension. Headache. 2020 Sep 26. PMID: 32979212. PubMed
 3. Park JE. Psychogenic Paroxysmal Hemifacial Spasm. Ann Neurol. 2020 Jul;88(1):14-15. PMID: 32335923. PubMed
 4. Green KE1, Rastall D2, Eggenberger E3.. Treatment of Blepharospasm/Hemifacial Spasm.. Curr Treat Options Neurol. 2017. pmid:28965229 PubMed
 5. Rosenstengel C, Matthes M, Baldauf J, Fleck S, Schroeder H.Hemifacial spasm: conservative and surgical treatment options. Dtsch Arztebl Int. 2012 ; 109: 667-73. pmid:23264807 PubMed
 6. Lolekha P1,2, Choolam A3,4, Kulkantrakorn K3.. A comparative crossover study on the treatment of hemifacial spasm and blepharospasm: preseptal and pretarsal botulinum toxin injection techniques.. Neurol Sci. 2017. pmid:28884242 PubMed
 7. Li Z, Gao J, Wang T, Li Y. Retrospective clinical analysis of 320 cases of microvascular decompression for hemifacial spasm. Medicine (Baltimore). 2018 Oct;97(41):e11825. PMID: 30313020 PubMed
 8. Liu LX, Ren YM, Ren PW, Yang MM, You JZ, Zhou LX, Zhang H. Prognosis of Symptoms and Complications After Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm: A Single-Center Experience. World Neurosurg. 2018 Oct;118:e557-e561. PMID: 29981914 PubMed
 9. Li ST, Zhong J, Xia L, Dou NN, Ying TT, Zhu J, Liu MX, Li ST. Delayed relief of hemifacial spasm after microvascular decompression: can it be avoided?. Acta Neurochir (Wien) 2014. pmid:25298013 PubMed
 10. Montava M, Rossi V, CurtoFais CL, Mancini J, Lavieille JP. Long-term surgical results in microvascular decompression for hemifacial spasm: efficacy, morbidity and quality of life. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2016 Jun;36(3):220-7 . pmid:27214834 PubMed
 11. Kuroda T, Saito Y, Fujita K, Yano S, Ishigaki S, Kato H, Murakami H, Ono K. Efficacy of levetiracetam in primary hemifacial spasm.. J Clin Neurosci. 2016 Jul 22 . pmid:27460515 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.