Fragilt X tremor og ataksi syndrom FXTAS

Kort om

FXTAS er en hereditær nevrodegenerativ sykdom som skyldes mutasjoner på X-kromosomet (i FMR1genet som er kjent for sin assosiasjon med utviklingsforstyrrelsen fragilt X syndrom). Hovedsymptomene er tremor, ataksi og parkinsonisme. Rammer oftest menn i voksen alder1, men kan også ramme kvinnelige bærere av genet (mildere symptomer). Trolig underdiagnostisert tilstand.
Se oversiktsartikler (2017 norsk)2, 20153, 20184, og orphanet5.   

 Diagnostikk

Klinikk

FXTAS presenterer seg typisk i voksen alder med intensjonstremor, cerebellar ataksi, ev lett kognitiv svikt. Andre symptomer assosiert med FXTAS er øresus, høretap, parkinsonisme, psykiatriske, migrene, fibromyalgi, thyreoideaforstyrrelser, nevropati, ovariesvikt mm. Mange bærere er asymptomatiske. Noen har ADHD, sosiale vansker eller angst med debut i tidlig barndom.

Tips: Spørre om det blant første eller andregradsslektninger finnes kvinner med tidlig overgangsalder eller infertilitet, personer over 50 år med ataksi, tremor, eller parkinsonisme, eller barn med utviklingsforstyrrelse.  

Supplerende undersøkelser

MR viser ofte hyperintensitet i cerebellare pedunkler og periventrikulært på FLAIR sekvenser, evt atrofi. 

Gentest: påvisning av premutasjoner i FMR1 genet (Fragil X genet). 55 to 200 CGG repetisjoner kalles premutasjon (vanligvis, men ikke alltid normalt intellekt), >200 repetisjoner kalles full mutasjon. Se genetikkportalen.

Diagnosekriterier2,6

Se her

  Behandling

Sunn livsstil med bruk av antioksydanter3, fysisk trening (mangelfull evidens). Ev symptomatisk medikamentell behandling som ved essensiell tremor
Se oversiktsartikler om medikamenter i utprøving7-9.

Les mer på Frambus hjemmesider

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med 

Kilder

Referanser

 1. Ørstavik R. Arvelig sykdom med uvanlig utslag. Tidsskr Nor Laegeforen 2004; 124: 1220. Tidsskrift for Den norske legeforening
 2. Hoem G, Koht J. Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome.Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Oct 30;137(20). PMID: 29094559 PubMed
 3. Hagerman RJ, Hagerman P. Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome - features, mechanisms and management.. Nat Rev Neurol. 2016; 12(7): 403-12. pmid: 27340021 PubMed
 4. Hall DA, Berry-Kravis E. Fragile X syndrome and fragile X-associated tremor ataxia syndrome. Handb Clin Neurol. 2018;147:377-391. PMID: 29325626 PubMed
 5. Hagerman R. Fragiles X-Syndrom. Paris, Orphanet 2011. www.orpha.net
 6. Hagerman R, Hagerman P. Lancet Neurol. 2013 Aug;12(8):786-98. Advances in clinical and molecular understanding of the FMR1 premutation and fragile X-associated tremor/ataxia syndrome. . pmid:23867198 PubMed
 7. Martínez-Cerdeño V, Lechpammer M, Lott A, Schneider A, Hagerman R. Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome in a Man in His 30s. JAMA Neurol. 2015 Sep 1;72(9):1070-3 . pmid:26368352 PubMed
 8. Apartis E, Blancher A, Meissner WG, Guyant-Maréchal L, Maltête D, De Broucker T, Legrand AP, Bouzenada H, Thanh HT, Sallansonnet-Froment M, Wang A, Tison F, Roué-Jagot C, Sedel F, Charles P, Whalen S, Héron D, Thobois S, Poisson A, Lesca G, Ouvrard-Hernandez AM, Fraix V, Palfi S, Habert MO, Gaymard B, Dussaule JC, Pollak P, Vidailhet M, Durr A, Barbot JC, Gourlet V, Brice A, Anheim M. FXTAS: New insights and the need for revised diagnostic criteria. Neurology 2012; 79: 1898-907. pmid:23077007 PubMed
 9. Gross C, Hoffmann A, Bassell GJ, Berry-Kravis EM. Therapeutic Strategies in Fragile X Syndrome: From Bench to Bedside and Back. Neurotherapeutics. 2015 Jul;12(3):584-608 . pmid:25986746 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.