Fascikulasjoner

Kort om

Fascikulasjoner er ufrivillige, små, sitrende bevegelser i skjelettmuskulaturen (leamus) som skyldes spontan utladning i hele eller deler av en motorunit. Benigne fascikulasjoner forekommer hos omlag 70% av friske personer i løpet av livet1.

Årsaker

Mange mulige mange årsaker

 • Motornevronsykdom/ALS
 • Motornevropatier
 • Nerve hypereksitabilitet (feks krampe fascikulasjons syndro, Isaacs syndrom og Morvans syndrom)
 • Radikulopati
 • Angst
 • Hyperthyroidisme
 • Elektrolyttforstyrrelser
 • Fysiologisk
 • Benignt fascikulasjons syndrom1: Fascikulasjonene utløses ofte av stress, kaffein og søvndeprivasjon. Tilstanden kjennetegnes av fravær av spontanaktivitet ved EMG (bortsett fra fascikulasjonspotensialer) og et ikke progressivt klinisk forløp. Ofte lokalisert til en enkelt muskel. Prognosen er utmerket.
 • Idiopatisk

Differensialdiagnoser

Supplerende undersøkelser

Ev ENG og EMG

Kilder

Referanser

 1. Filippakis A, Jara J, Ventura N, Scala S, Scopa C, Ruthazer R, Karakis I, Srinivasan J, Russell JA, Ho DT. A prospective study of benign fasciculation syndrome and anxiety. Muscle Nerve. 2018 Dec;58(6):852-854. PMID: 30028521 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.