Fabrys sykdom

Fabrys sykdom er en X-bundet lysosomal lagringssykdom forårsaket av en mutasjon i GLA genet på kromosom Xq22. Mangel på lysosomalt alphagalactosidase A enzyme (a-Gal A) gir opphopning av glykolipid (ceramidetrihexoside) i forskjellig vev (dorsale sensoriske ganglier, vaskulært endotel i nyrer, hjerte, øyne, nervesystem og hud). Estimert fødselsprevalens er 1 per 40,000–117,000. Sykdommen rammer begge kjønn og har et heterogent klinisk bilde.
Se oversiktsartikler1-3.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Det er stor variasjon mht debutalder, symptomer, og forløp. Rammer begge kjønn, men gutter ofte hardest. Multisystemsykdom som kan utvikles gradvis ila år eller tiår og ramme flere organer (hud, sensoriske ganglier, CNS, hjerte, nyre, øyne, hud, gastrointestinal traktus)

 • Klassisk Fabry debuterer ofte i 3-10 årsalder og gir symptomer fra forskjellige organsystemer:
  • Tynnfibernevropati med brennende, intense smerter i ekstremitetene (akroparestesier) og nummenhet, som kan variere i styrke (evt utløst av varme, feber eller fysisk aktivitet). Les mer
  • Gastrointestinaltraktus: kvalme, oppkast, diare, smerter mm.
  • Hud: angiokeratomer (mørkerøde punktate telangiektasier på nedre del av trunkus, og glutealt), hypo- eller hyperhidrose.
  • Øye: kornea - eller linse fordunklinger, conjunctival vasculopati.
  • Nyrer: proteinuri mm.
  • Hjerte: rytmeforstyrrelser, klaffeinnsuffisiens.
  • Uspesifikke: anfallsvise smerter (min - dager) trigget eller økt av stress, varme, akutt sykdom, feber, residiverende feber med høy SR.
 • Fabry med debut i voksen alder (atypisk Fabry): sees hos pasienter som har restproduksjon av alfagalactosidase A aktivitet. Ofte mildere symptomer som presenterer seg i 40-60 årsalder med kombinasjoner av:
  • Tynnfibernevropati
  • Cerebrovaskulær sykdom: ofte småkarssykdom (men store kar kan også rammes) med TIA, hjerneinfarkt, hjerneblødning. Sykdommen har en predileksjon for vestibularis apparatet og bakre kretsløp og gir ofte vertigo, diplopi, høretap
  • Hjertesykdom: infarkt, arrytmier, hypertrofisk kardiomyopati, klaffefeil
  • Nyrer: nyresvikt
  • Muskler: myopati
  • Lunger: dyspne, KOLS

Supplerende undersøkelser

 • Diagnosen:
  • Måling av @-galaktosidase A-aktivitet i leukocytter. Blodprøve for enzymanalyse sendes til Sahlgrenska universitetssjukehus Mølndal, Link til remisse. Kan være normal hos kvinner
  • Gentest på GLA mutasjonen, kan gjøres ved OUS - Link til remisse.
  • Screening for Fabry hos pasienter med idiopatisk tynnfibernevropati eller blandet nevropati uten andre kliniske karakteristika er vist å ha lav nytteverdi4.
 • MR av CNS:
  • hyperintensitet i bakre thalamus (pulvinar) på T1 er et spesifikt men lite sensitivt tegn
  • angiografi viser ofte lange ektatiske vertebralis og basilaris arterier og økt diameter av basilaris
  • hyperintense flekker i hvit susbstans på T2 og mikroblødninger som ved småkarsykdom
  • økt forekomst av perivaskulære rom5.

Differensialdiagnoser

Kroniske smerter, kryptogen tynnfibernevropati, multippel sklerose6 (særlig hos kvinner), cerebrovaskulær sykdom av annen årsak

Farmakologisk behandling

 • Enzymerstatningsbehandling: Intravenøs infusjon av genteknologisk fremstilt @-galaktosidase A (Replagal og Fabrazyme) har effekt både på symptomer og funn og kan forhindre livstruende komplikasjoner dersom tidlig oppstart, men optimal dose og behandlingsintervall er ikke helt klarlagt ifølge Cochrane rapport (2016)7.
  Behandlingen er svært kostbar (ca. 2 millioner kroner per pasient per år, avhengig av kroppsvekt). Se konsensus om behandlingsmål8.
 • Behandle nevropatiske smerter. Se eget kapittel.
 • Se oversikt over behandlinger i utprøving9.

Kilder

Referanser

 1. El-Abassi R1, Singhal D2, England JD3.. Fabry's disease. J Neurol Sci. 2014 ; Sep 15;344: 1-2. pmid:25106696 PubMed
 2. Ranieri M, Bedini G, Parati EA, Bersano A. Fabry Disease: Recognition, Diagnosis, and Treatment of Neurological Features. Curr Treat Options Neurol. 2016 Jul;18(7):33 . pmid:27225543 PubMed
 3. Finsterer J1, Wanschitz J2, Quasthoff S3, Iglseder S4, Löscher W2, Grisold W5. Causally treatable, hereditary neuropathies in Fabry's disease, transthyretin-related familial amyloidosis, and Pompe's disease. Acta Neurol Scand. 2017. PMID: 28295152 PubMed
 4. Samuelsson K, Radovic A, Press R, Auranen M, Ylikallio E, Tyynismaa H, Kärppä M, Veteläinen M, Peltola N, Mellgren SI, Mygland Å, Tallaksen C, Andersen H, Terkelsen AJ, Fontain F, Hietaharju A. Screening for Fabry disease and hereditary ATTR amyloidosis in idiopathic small fiber and mixed neuropathy. Muscle Nerve. 2018 Sep 24. PMID: 30246259 PubMed
 5. Lyndon D, Davagnanam I, Wilson D, Jichi F, Merwick A, Bolsover F, Jager HR, Cipolotti L, Wheeler-Kingshott C, Hughes D, Murphy E, Lachmann R, Werring DJ. MRI-visible perivascular spaces as an imaging biomarker in Fabry disease. J Neurol. 2020 Oct 19. PMID: 33078310. PubMed
 6. Böttcher T1, Rolfs A, Tanislav C, Bitsch A, Köhler W, Gaedeke J, Giese AK, Kolodny EH, Duning T.. Fabry disease - underestimated in the differential diagnosis of multiple sclerosis?. PLoS One 2013 . pmid:24015197 PubMed
 7. El Dib R, Gomaa H, Carvalho RP, Camargo SE, Bazan R, Barretti P, Barreto FC. Enzyme replacement therapy for Anderson-Fabry disease. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jul 25;7:CD006663 . pmid:27454104 PubMed
 8. Wanner C, Arad M, Baron R, Burlina A, Elliott PM, Feldt-Rasmussen U, Fomin VV, Germain DP, Hughes DA, Jovanovic A, Kantola I, Linhart A, Mignani R, Monserrat L, Namdar M, Nowak A, Oliveira JP, Ortiz A, Pieroni M, Spada M, Tylki-Szymańska A, Tøndel C, Viana-Baptista M, Weidemann F, Hilz MJ. European expert consensus statement on therapeutic goals in Fabry disease. Mol Genet Metab. 2018 Jul;124(3):189-203. PMID: 30017653 PubMed
 9. van der Veen SJ, Hollak CEM, van Kuilenburg ABP, Langeveld M. Developments in the treatment of Fabry disease. J Inherit Metab Dis. 2020 Sep;43(5):908-921. PMID: 32083331; PMCID: PMC7540041.
 10. Houge G, Skarbøvik AJ. Fabry disease--a diagnostic and therapeutic challenge.. Tidsskr Nor Laegeforen 2005; Apr 21;125(8):: 1004-6. pmid:15852071 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.