Epidermoid cyste

Kort om

Epidermoid cyster er primære cholesteatomer som oppstår fra epidermoid celler som blir værende igjen etter lukking av nevral røret. Inneholder kolesterol og keratin.
Ses vanligvis i basale cisterne, mer sjelden i hjerneparenchymet, ventriklene eller hjernestammen.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Affeksjon av hjernenerver (hørselstap, tinnitus, hodepine, hemifacialis spasme, trigeminusnevralgi), eller a. karotis interna. Aseptisk meningitt kan forekomme pga cystelekkasje.

Supplerende undersøkelser

CT og MR viser ekstraaksiale lesjoner som likner CSF. Ikke kontrastoppladning. Kan skilles fra araknoidal cyster med DWI MR (epidermoid cyster som parenchym, araknoidalcyster som fritt vann)

Behandling

Kirurgi1. Septisk meningitt pga cystelekkasje postoperativt kan behandles med steroider

Prognose

Epidermoid cyste kan transformeres til malignt platecellekarcinom. Presenteres som raskt utviklende symptomer, tilbakefall etter operasjon eller leptomeningeal karcinomatose.

Kilder

UpToDate

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Zheng J, Wang C, Liu F. Intraparenchymal epidermoid cyst: proper surgical management may lead to satisfactory outcome. J Neurooncol. 2018 Jul;138(3):591-599. PMID: 29532311 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.