Empty sella

Kort om

Empty sella er en nevroradiologisk diagnose som karakteriseres av CSF fylt sella (subaraknoidal herniering) med en tynn hypofyse klemt langs kanten av fossa. Finnes hos 6-20% i uselekterte obduksjonsmaterialer.

Klassifisering

 • Primær empty sella: Etiologien er uklar, men man antar at CSF presses gjennom en inkomplett sella diafragma (av og til pga høyt intrakranialt trykk)
 • Sekundær empty sella: Skyldes adenom, skade, infeksjon, Sheehan's syndrom (postpartum hypofyse nekrose pga uttalt blodtap og hypovolemisk sjokk) eller hypofysitt.

Primær empty sella

Primær empty sella er ofte et tilfeldig CT/MR funn, uten ledsagende symptomer. Men noen kan ha hormonelle, nevrolgiske og oftalmologiske symptomer1:

 • Symptomer på idiopatisk intrakraniell hypertensjon (overvekt, hodepine og synsforstyrrelser/papilleødem)
 • Hormonforstyrrelser (oftest hyperprolaktinemia og veksthormon forstyrrelser)
 • Synsfeltsutfall 

Supplerende undersøkelser ved tilfeldig funn av empty sella2:

 • Gjør nevrologisk undersøkelse av alle, inkl testing av synsfelt.
 • Hormonstatus: Elektrolytter, LH, FSH, prolaktin, ACTH, morgen cortisol, fT4, TSH, IGF-1, 17β-østradiol, testosteron, veksthormon, anti TPO3-5. Ved mistanke om diabetes insipidus (økt tørste, polyuri, vekttap, tap av apetitt) mål serum og urin elektrolytter og osmolalitet. Evt videre samarbeid med endokrinolog.
  Noen mener hormonforstyrrelser ved empty sella er underdiagnostisert og at det trengs klare anbefalinger for standard utredning ev med vurdering av øyelege, nevrolog og endokrinolog6.

Kilder

Referanser

 1. Chiloiro S1, Giampietro A1, Bianchi A1, Tartaglione T2, Capobianco A3, Anile C4, De Marinis L5.. DIAGNOSIS OF ENDOCRINE DISEASE: Primary empty sella: a comprehensive review.. Eur J Endocrinol. 2017 . pmid:28780516 PubMed
 2. Auer MK1, Stieg MR, Crispin A, Sievers C, Stalla GK, Kopczak A. Primary Empty Sella Syndrome and the Prevalence of Hormonal Dysregulation.. Dtsch Arztebl Int. 2018. pmid:29510819 PubMed
 3. Del Monte P, Foppiani L, Cafferata C, Marugo A, Bernasconi D. Primary "empty sella" in adults: endocrine findings. Endocr J 2006; 53: 803-9. PMID: 16983177 PubMed
 4. García-Centeno R, Suárez-Llanos JP, Fernández-Fernández E, Andía-Melero V, Sánchez P, Jara-Albarrán A .Empty sella and primary autoimmune hypothyroidism. Clin Exp Med 2010; 10: 129-34. PMID: 19823763 PubMed
 5. Guitelman M, Garcia Basavilbaso N, Vitale M, Chervin A, Katz D, Miragaya K, Herrera J, Cornalo D, Servidio M, Boero L, Manavela M, Danilowicz K, Alfieri A, Stalldecker G, Glerean M, Fainstein Day P, Ballarino C, Mallea Gil MS, Rogozinski A. Primary empty sella (PES): a review of 175 cases. Pituitary 2012 Aug 9. PMID:22875743 PubMed
 6. Ekhzaimy AA, Mujammami M, Tharkar S, Alansary MA, Al Otaibi D. Clinical presentation, evaluation and case management of primary empty sella syndrome: a retrospective analysis of 10-year single-center patient data. BMC Endocr Disord. 2020 Sep 17;20(1):142. doi: 10.1186/s12902-020-00621-5. PMID: 32943019 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.