Eagles syndrom

Se oversiktsartikkel1 og norsk kasuistikk2

Kort om

Eagles syndrom skyldes forlenget pros. styloideus eller forkalket ligamentum stylohyoideum.

Diagnostikk

Klinisk bilde

Ensidig orofacial-cervikal smerte og svelgvansker som kan forverres ved kontralateral hodevridning.
Svært sjelden symptomer på kompresjon av a.karotis interna (TIA), eller på karotis disseksjon (Horners syndrom osv)

Supplerende undersøkelser

CT av nakken

Differensialdiagnoser

Temporomandibulær dysfunksjon, smerter i visdomstann, andre nevralgier (glossofaryngeus, trigeminus), migrene, cervikal artritt, temporalisarteritt, hyoid bursitt, klasehodepine, myofascielt syndrom, parafaryngelae romoppfyllende lesjoner, sekvele etter tonsillektomi.

Behandling

Smertelindring. Se kapittel om nevropatisk smerte

Kirurgi i refraktære tilfeller.

Kilder

Referanser

  1. Badhey A, Jategaonkar A, Anglin Kovacs AJ, Kadakia S, De Deyn PP, Ducic Y, Schantz S, Shin E. Eagle syndrome: A comprehensive review. Clin Neurol Neurosurg. 2017 Aug;159:34-38. PMID: 28527976 PubMed
  2. Arntzen KG, Slowinska PD, Odeh F. Calcification of the jaw ligament. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Aug 14;138(12).PMID: 30132617 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.