Drop attakk

Kort om

Fall er vanlig hos eldre og kan skyldes medikamenter, kognitiv svikt, ustøhet (feks pga cerebral småkarssykdom), aldersrelatert muskelsvinn, svimmelhet og synkope. Men mange fall er uforklarte. Når fallet er plutselig og ikke assosiert med opplevd bevissthetstap kalles det drop attakk. 
Se oversiktsartikler1-2

Mulige årsaker

 • Kardiovaskulære
  • kardial synkope, vasovagal synkope
 • Ortostatisk blodtrykksfall
 • Vestibulære
  • Menieres sykdom (otolitt krise)
  • Superior kanal dehiscence syndrom
 • Vertebrobasilart - aterosklerotisk 
 • Kraniocervikal patologi
  • Chiari 1 malformasjon
  • Tumor i bakre skallegrop
  • Osteofytter som trykker på hjernestammen
 • Myoklonus (trolig underdiagnostisert)
  • Epileptisk
  • Posthypoksisk
  • Ortostatisk
 • Ortopedisk (kneinstabilitet)
 • Muskelsvakhet
 • Annet
  • Katapleksi
  • Kolloid cyste i tredje ventrikkel
  • Synkope uten registrert bevissthetstap
  • Kryptogent
  • Funksjonelt

Kilder

Referanser

 1. Parry SW, Kenny RA. Drop attacks in older adults: systematic assessment has a high diagnostic yield. J Am Geriatr Soc. 2005 Jan;53(1):74-8. PMID: 15667379 PubMed
 2. Lance JW, Waller SE. Drop attacks of the elderly. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Nov 19. pii: jnnp-2018-319484. PMID: 30455403 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.