Dermoid cyste

Kort om

Oppstår fra epiteliale celler som blir værende igjen etter lukking av nevral røret. I tillegg til plateepitel kan cystene inneholde hår, svette og talgkjertler. Kan finnes i fossa posterior, særlig vermis, fjerdeventrikkel og suprasellære sisterne, og spinalt.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Symptomene (oftest hodepine og synsforstyrrelser) skyldes som regel masseeffekt av cysten. Spontan ruptur av cysten er sjelden men kan være fatal. det finnes også kasuistiske rapporter om at det kun har gitt forbigående symptomer1.

Supplerende undersøkelser

Likner lipomer på CT og MR, evt trombosert aneurisme.

Behandling

Kirurgi2-3.

Prognose

Kan recidivere ved partiell reseksjon. Malign transformasjon kan forekomme og er assosiert med dårlig prognose.

Kilder

UpToDate

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Kosuge Y, Onodera H, Sase T, Uchida M, Takasuna H, Ito H, Oshio K, Tanaka Y. Ruptured dermoid cyst of the lateral cavernous sinus wall with temporary symptoms: a case report. J Med Case Rep. 2016 Aug 12;10(1):224 . pmid:27520694 PubMed
  2. Prior A, Anania P, Pacetti M, Secci F, Ravegnani M, Pavanello M, Piatelli G, Cama A, Consales A. Dermoid and Epidermoid Cysts of the Scalp: a case series of 234 consecutive patients.World Neurosurg. 2018 Sep 3. pii: S1878-8750(18)31980-6. PMID: 30189303 PubMed
  3. Chung LK, Lagman C, Duong C, Nagasawa DT, Tucker AM, Yong WH, Yang I. Dermoid Cyst of the Prepontine Cistern and Meckel's Cave: Illustrative Case and Systematic Review. J Neurol Surg B Skull Base. 2018 Apr;79(2):139-150. PMID: 29868318 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.