Chorea

Kort om

Chorea er en bevegelsesforstyrrelse kjennetegnet av en vedvarende flyt av uforutsigbare muskelkontraksjoner som har et "dansende" preg (ordet chorea betyr dans på gresk). Forstyrrelsen antaes å skyldes påvirkning av basalgangliemodulering av thalamocortikale motoriske baner. Det finnes en lang rekke genetiske og ikke-genetiske (akvirerte) årsaker til chorea. De vanligst akvirete årsakene hos voksne er levo-dopa indusert chorea ved Parkinson sykdom og vaskulær chorea. 

Årsaker

 • Infeksiøse
  • AIDS relaterte (toxoplasmose, PML, HIV-encefalitt), viral encefalitt, difteri, skarlagensfeber, kikhoste mfl
 • Endokrin-metabolske
  • binyrebarksvikt, elektrolyttofrstyrrelser, leversvikt, uremi, thyreotoksikose mfl 
 • Forskjellige
  • Anoksisk iskemisk hjerneskade, traumatisk hjerneskade, tumor, CP, shuntindusert, extrapontin myelinolyse mfl

Diagnostikk

Klinisk undersøkelse og anamnese er svært viktig. 
Initial laboratorieutredning mtp akvirert årsak: 

 • Blodprøver:
  • Hematologi, leverprøver, kreatinin, elektrolytter, TSH, T4
  • ANA, antifosfolipidantistoffer, antistreptolysin O titer, 
  • Ceruloplasmin/kobber
 • spinalvæske us: celler. protein, elfo, evt encefalittantistoffer
 • MR CNS
 • Urin toksikologisk screening
 • Gentester 

Behandling

 • Behandling av tilgrunnliggende årsak
 • Evt symptomatisk med tetrabenazin
 • Dyp hjernestimulering kan være aktuelt i invalidiserende tilfeller
 • Se oversiktsartikkel4.

 

Kilder

 • Medlink.com

Referanser

 1. Cardoso F. Autoimmune choreas.. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016. pmid:27919056 PubMed
 2. Balint B, Vincent A, Meinck HM, Irani SR, Bhatia KP. Movement disorders with neuronal antibodies: syndromic approach, genetic parallels and pathophysiology. Brain. 2018 Jan 1;141(1):13-36. PMID: 29053777 PubMed
 3. Lefter S, Corcoran L, McAuliffe E, Khan R, Burke L, Regan M, Hadjivassiliou M. Coeliac disease presenting with chorea. Pract Neurol. 2020 Apr;20(2):144-147. PMID: 31780451. PubMed
 4. Feinstein E, Walker R. Treatment of Secondary Chorea: A Review of the Current Literature. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2020 Jul 16;10:22. PMID: 32775036 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.