Charles Bonnet syndrom

Kort om

Charles Bonnet syndrom er en tilstand med visuelle hallusinasjoner hos pasienter med redusert syn uten nevropsykiatrisk sykdom. 

Diagnostikk

Klinisk bilde

Komplekse eller enkle visuelle hallusinasjoner uten kognitive eller psykiske problemer hos pasienter med betydelig synstap av forskjellige årsaker, feks katarakt, glaukom, retinopati, occipitalt infarkt1-2

Undersøkelser

Klinisk nevrologisk og oftalmologisk undersøkelse

Differensialdiagnoser

Psykose, intoksikasjon, Lewy body demens og andre nevrodegenerative sykdommer, dopaminerg medikasjon, hypnagoge hallusinasjoner ved narkolepsi, akutte lesjoner i mesencefalon (pedunkulær hallucinose)

Behandling

Forklaring og ufarliggjøring. Korrigere synet hvis mulig.
Medikamentell behandling med antiepilepitka eller SNRI prøves ofte, men kun kasuistiske rapporter1-2. Se liste over utprøvde medikamenter3.

Prognose

Kan være forbigående med varighet 3-18 mnd, men hos noen varer det lenger

Kilder

Referanser

  1. Nieman E. Charles Bonnet syndrome. Pract Neurol. 2018 Dec;18(6):518-519. PMID: 30194097 PubMed
  2. Kennard C. Charles Bonnet syndrome - disturbing 'playthings of the brain'. Pract Neurol. 2018 Dec;18(6):434-435. PMID: 30224367 PubMed
  3. Hamedani AG, Pelak VS. The Charles Bonnet Syndrome: a Systematic Review of Diagnostic Criteria. Curr Treat Options Neurol. 2019 Jul 25;21(9):41. doi: 10.1007/s11940-019-0582-1. Erratum in: Curr Treat Options Neurol. 2019 Oct 4;21(10):52. PMID: 31342218. PubMed

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.