Cervikal spondylotisk myelopati

Se oversiktsartikkel 20171og 20202.

Kort om

Cervikal spondylotisk myelopati er en vanlig, progressiv, spinal lidelse med degenerasjon av facettledd, intervertebralskiver, hypertrofi av ligamentum flavum og ossifisering av longitudinalligamentet som fører til kronisk kompresjon av cervikal medulla (myelopati).

Diagnosen

Baseres på klinikk og MR funn

Klinikk

Les mer i kapittel om myelopati

 • Kombinasjon av spastisitet i bena samt svakhet, sensoriske forstyrrelser og klossethet i armer, ben eller trunkus. Sfinkterforstyrrelser kommer oftest senere i forløpet.
 • Nakkesmerter er ikke så vanlig.
 • Symptomene utvikles gradvis, men kan utløses av traume eller utvikles trinnvis. Les mer om centromedullært syndrom

MR

- Kompresjon/trange forhold som nivåmessig passer med klinikk
- evt økt T2 signal i medulla

Differensialdiagnoser

Se kapittel om myelopati

Behandling

Kirurgisk dekompresjon anbefales ved moderat og alvorlig myelopati og ved progresjon, og kan vurderes ved lett myelopati3. Metoden er oftest bakre tilgang med laminektomi. 
De fleste har betydelige restsymptomer etter kirurgisk behandling.

Noen betraktninger:

 • Cervical spondylotisk myelopati bedres sjeldent spontant
 • Eldre har nytte av kirurgi4, men effekten er dårligere enn hos yngre5, og diagnostkken kan være vanskelig pga mye komorbiditet 6-7
 • Langvarige symptomer gir dårligere effekt av kirurgi 6.
 • Lavt signal på T1, høyt sigal på T2 (radiologiske tegn på myelopati) og medulla-atrofi på preoperative MR bilder indikerer at pasienten kan få varig sekvele6.

Pasientinformasjon

Internasjonal nettside for pasienter og helepersonell: Myelopathy.org

Kilder

Referanser

 1. Bakhsheshian J1, Mehta VA1, Liu JC1.. Current Diagnosis and Management of Cervical Spondylotic Myelopathy. Global Spine J. 2017. pmid:28894688 PubMed
 2. Theodore N. Degenerative Cervical Spondylosis. N Engl J Med. 2020 Jul 9;383(2):159-168. PMID: 32640134. PubMed
 3. Fehlings MG, Wilson JR, Kopjar B, Yoon ST, Arnold PM, Massicotte EM, Vaccaro AR, Brodke DS, Shaffrey CI, Smith JS, Woodard EJ, Banco RJ, Chapman JR, Janssen ME, Bono CM, Sasso RC, Dekutoski MB, Gokaslan ZL.. Surgical decompression for the treatment of cervical spondylotic myelopathy was associated with improvement in functional, disability-related, and quality-of-life outcomes at one year of follow-up for all disease severity categories. Furthermore, complication rates observed in the study were commensurate with those in previously reported cervical spondylotic myelopathy series.. J Bone Joint Surg Am 2013 ; 95: 1651-8. doi:10.2106/JBJS.L.00589 DOI
 4. Nakashima H1, Tetreault LA2, Nagoshi N3, Nouri A2, Kopjar B4, Arnold PM5, Bartels R6, Defino H7, Kale S8, Zhou Q9, Fehlings MG2.. Does age affect surgical outcomes in patients with degenerative cervical myelopathy? Results from the prospective multicenter AOSpine. International study on 479 patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015. pmid:26420885 PubMed
 5. Isogai N, Nagoshi N, Iwanami A, Kono H, Kobayashi Y, Tsuji T, Fujita N, Yagi M, Watanabe K, Kitamura K, Shiono Y, Nakamura M, Matsumoto M, Ishii K, Yamane J. Surgical Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy in The Elderly: Outcomes in Patients Aged 80 Years or Older. Spine (Phila Pa 1976). 2018 Jun 18. PMID: 29916956 PubMed
 6. Fehlings MG, Arvin B. Surgical management of cervical degenerative disease: the evidence related to indications, impact, and outcome. J Neurosurg Spine 2009; 11: 97-100. pmid: 19769487 PubMed
 7. Wang Y, Wang W, Zhu M, Wang J, Zhou Y, Huang K, Wang J, Teng H. Cervical spondylotic myelopathy patients with prior cerebral infarction: Clinical characteristics, surgical outcomes and prognostic value of "prior cerebral infarction". Clin Neurol Neurosurg. 2018 Sep 24;175:34-39. PMID: 30316067 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Fredrik Romi, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.