Cerebral fett emboli

Kort om

Fett emboli syndrom er en sjelden komplikasjon til traumer med fraktur i lange rørknokler. Syndromet kjennetegens av triaden hypoksemi, encefalopati og petekkiale blødninger. Alvorlige tilfeller kan gi respirasjonssvikt, koma og død1.  Cerebral fett emboli syndrom bør mistenkes hos alle med cerebrale symptomer som oppstår 1-3 døgn etter traume. 

Diagnosen

Kliniske kjennetegn

Redusert bevissthet; forvirring eller koma. Epileptiske anfall og fokale utfall kan forekomme. Det er typisk at symptomene debuterer etter symptomfritt intervall, fra 12 timer til noen døgn etter et traume.

Supplerende undersøkelser

CT caput: ofte normal
MR caput: DWI viser ofte utbredte små høysignallesjoner i multiple vaskulære territorier. ADC viser tilsvarende lesjoner med redusert signal. SWI viser multiple punktate områder med lavt signal (petekkiale blødninger) utbredt i hvit substans, cortex, basalganglier og cerebellum. T2/FLAIR kan vise ødem. 

Terapi

Ingen spesifikk behandling. Overvåking evt med intrakraniell trykkmåling i alvorlige tilfeller, og støttebehandling, 

Forløp

De fleste blir helt bra ila dager til en uke. Mortalitet ca 1 - 15%. 

Kilder

Fagmedarbeidere

Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Malgapo KKL1, Osman C1, Prevett M1.. Cerebral fat embolism: the value of susceptibility-weighted imaging. Pract Neurol. 2018; Aug;18(4):: 336-338. pmid:29650637 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.