Centromedullært syndrom

Kort om

Skyldes intraaksial lesjon sentralt eller parasentralt i ryggmargen. Kan oppstå akutt (blødning eller traume) eller gradvis (tumor eller syringomyeli). Skader er vanligst midtcervikalt eller i nedre cervikal medulla. Oppstår ofte ved fall forover (som gir hyperekstensjon i nakken) hos eldre med cervikal spondylose.

Diagnostikk

Klinisk bilde

 • Klinisk bilde avhenger av nivå og alvorlighet av lesjon
 • Typisk er dissosiert sensibiltetstap (smerte og temperatur) i armene
 • Varierende grad av pareser (armer>ben)
 • Evt arefleksi
 • Urinretensjon

Utredning

Klinikk og MR

Behandling

Behandle grunnsykdommen: Infarkt, blødning, traume.

Ikke kirurgisk behandling: immobilisere nakken, opprettholde systolisk blodtrykk, tidlig rehabilitering. Se konkrete råd1.

Kirurgisk behandling: Dekompresjon er kontroversielt pga manglende evidens, men noen studier har rapportert at tidlig kirurgi (<72 timer etter traume) er trygt og effektivt, særlig hos pasienter med tegn til fokal anatomisk medulla kompresjon1-2. Nye guidelines sier: "We suggest that early surgery be considered as a treatment option in adult patients with traumatic central cord syndrome" and "We suggest that early surgery be offered as an option for adult acute spinal cord injury patients regardless of level." (lav evidens)3

Methylprednisolon i høy dose IV har lenge vært anbefalt i akuttfasen, men er ikke lenger anbefalt som rutinebehandling pga bivirkninger og tvil om effekt4.

Prognose

Prognosen er ganske god, men mange får sekvele. Pasienter med hematomyeli eller tegn til medullaskade på MR har dårligst prognose

Kilder

Bradley

Referanser

 1. Hashmi SZ, Marra A, Jenis LG, Patel AA. Current Concepts: Central Cord Syndrome. Clin Spine Surg. 2018 Oct 20. PMID: 30346310 PubMed
 2. Molliqaj G, Payer M, Schaller K, Tessitore E. Acute traumatic central cord syndrome: a comprehensive review. Neurochirurgie 2014; 60: 5-11. pmid:24613283 PubMed
 3. Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR, Aarabi B, Anderson P, Arnold PM, Brodke DS, Burns AS, Chiba K, Dettori JR, Furlan JC, Hawryluk G, Holly LT, Howley S, Jeji T, Kalsi-Ryan S, Kotter M, Kurpad S, Marino RJ, Martin AR, Massicotte E, Merli G, Middleton JW, Nakashima H, Nagoshi N, Palmieri K, Singh A, Skelly AC, Tsai EC, Vaccaro A, Yee A, Harrop JS. A Clinical Practice Guideline for the Management of Patients With Acute Spinal Cord Injury and Central Cord Syndrome: Recommendations on the Timing (≤24 Hours Versus >24 Hours) of Decompressive Surgery. Global Spine J. 2017 Sep;7(3 Suppl):195S-202S. PMID: 29164024 PubMed
 4. Bydon M, Lin J, Macki M, Gokaslan ZL, Bydon A. The Current Role of Steroids in Acute Spinal Cord Injury. World Neurosurg 2013. PMID:23454689 PubMed
 5. Chen L, Yang H, Yang T, Xu Y, Bao Z, Tang T. Effectiveness of surgical treatment for traumatic central cord syndrome. J Neurosurg Spine 2009; 10: 3-8. pmid:19119925 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Fredrik Romi, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.