Ansiktssmerter

Kort om

Anisktsmerter er et vanlig symptom. Sykdom i munnhule og tenner er vanligste årsak (87%). 

Klassifikasjon ihht ICOP (Intrnational classiffication of orofacial pain)1

 • Symptomatiske smerte fra tenner, gummer, tyggemuskler, temporomanidbulær ledd: Infeksjoner, traume, cancer, inflammatoriske tilstander, kjeveleddsdysfunksjon. Henvis tannlege.2
 • Eagles syndrom (forlenget prosessus styloideus): Smerter ved svelging, kjeve- og hodebevegelser. Les mer 
 • Sinusitt: Ofte perkusjonssmerter, nesetetthet, og forverring ved framoverbøying
 • Spyttkjertel lesjon: smerter ved spyttsekresjon
 • Temporalisarteritt: Ofte tyggeklaudikatio
 • Primære hodepiner (Migrene les mer, klasehodepine, hemikrania continua, SUNCT/SUNA les mer): Ansiktssmerter forekommer, men isolerte smerter i nedre 2/3 av ansikt uten affeksjon av første trigeminusgren eller hodet generelt, og uten relevant hodepinehistorie er ekstremt sjelden ved primære hodepiner3. Pasienter med primær hodepine har typisk anfallsvise smerter som feks ved migrene varer 4-72 timer og ved clusterhodepine varer 30-180min.
 • Nevropatiske smerte. Ofte brennende smerte med nevralgiforme attakker. Vanligvis endret hudfølelse (hypoestesi, dysetstesi eller allodyni). Kan oppstå etter traume eller ansiktskirurgi. Ikke-traumatiske årsaker er postzoster nevralgi, kronisk trigemusnevralgi les mer, "burning mouth" syndrom. 
 • PIFP Persisterende idiopatisk facial pain4ICHD3 definisjon: Persisterende ansikts- og/eller munnsmerter med varierende presentasjon, men daglig i mer enn 2 timer hver dag i over tre måneder, uten nevrologiske utfall. Smertene er dårlig lokalisert, følger ikke noen nervedistribusjon, og er verkende og irriterende i karakter. Dental og annen årsak må være utelukket. Mulig myofasciale smertemekanisme5. Ingen klare behandlingsanbefalinger. Fokus på mestring, ev behandling som ved nevropatisk smerte. 

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

Referanser

 1. May A, Hoffmann J. Facial pain beyond trigeminal neuralgia. Curr Opin Neurol. 2021 Mar 3. doi: 10.1097/WCO.0000000000000927. Epub ahead of print. PMID: 33661160.
 2. Quail G. Facial pain - A diagnostic challenge. Aust Fam Physician. 2015 Dec;44(12):901-4. PMID: 27054208 PubMed
 3. Ziegeler C, May A. Facial presentations of migraine, TACs, and other paroxysmal facial pain syndromes. Neurology. 2019 Sep 17;93(12):e1138-e1147. PMID: 31434691 PubMed
 4. Benoliel R, Gaul C. Persistent idiopathic facial pain. Cephalalgia. 2017 Jun;37(7):680-691. PMID: 28425324 PubMed
 5. Gerwin R. Chronic Facial Pain: Trigeminal Neuralgia, Persistent Idiopathic Facial Pain, and Myofascial Pain Syndrome-An Evidence-Based Narrative Review and Etiological Hypothesis. Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 25;17(19):E7012. PMID: 32992770. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.