Amyloidose

Kort om

Systemisk amyloidose er en sjelden sykdom som skyldes proteinmisfolding og aggregering til fibriller (amyloide fibriller) som nedfelles ekstracellulært i forskjellige vev og gir progredierende organsvikt.  Sykdommen kan gi perifer nevropati, myopati, encefalopati, hjerneslag pga vaskulopati, kardiomyopati, nyresykdom, gastrointestinal sykdom, øyesykdom mm1.  Det er viktig å stille diagnosen i tide fordi mange kan behandles.

Typer amyloidose

 • Primær amyloidose (AL (Amyloid Light-chain) amyloidose): er en plasmacellesykdom (gammopati) med nedfelling av abnorme monoklonale immunglobulin lettkjeder. Sykdommen kan være assosiert med myelomatose, Waldenstrøms makroglobulinemi, lymfom. Vanlige manifestasjoner er polynevropati ev med autonome symptomer, nyresvikt, hjertesvikt, infiltrasjon i spytt- og tårekjertler, gastrointestinal dysmotilitet, hudlesjoner, lymfadenopati, leveraffeksjon.   
 • AA (Amyloid A) amyloidose: skyldes sirkulerende immunglobuliner pga kronisk infeksjon eller inflammasjon (svært sjelden)
 • Hereditær amyloidose (hAATTR): skyldes mutasjon i forskjellige proteiner, hvorav transthyretin amyloidose (hATTR) er den vanligste. 
 • Dialyserelatert amyloidose
 • Aldersrelatert systemisk (senil) amyloidose: nedfelling av ellers normalt (wild-type) transthyretin i myokard og andre steder. Mange har karpal tunnell syndrom og spinal stenose. Gir mindre alvorlig organsvikt enn feks AL amyloidose. Klinisk overlap med kardial amyloidose som skyldes mutant transthyretin (krever screeening på genmutasjoner for å skille).
 • Organspesifikk amyloidose: feks Alzheimer, cerebral amyloid angiopati  mm 

Diagnosen

Klinikk

 • Hereditær amyloidose (hATTR) og AL amyloidose har overlappende klinikk. Begge kan debutere med karpal tunnel syndrom før generalisert polynevropati. Polynevropatien er ofte smertefull og starter med symmetrisk nummenhet og brennende smerter (ofte nattlige) i føttene (lengdeavhengig utbredelse). Autonome symptomer er vanlig. Mange har affeksjon av andre organer, særlig hjertet. CNS affeksjon er svært sjelden. I endemiske områder (feks Portugal, Japan, Sverige, Brasil) bør man tenke på ATTR amyloidose hos pasienter med lengdeavhengig tynnfibernevropati med autonom dysfunksjon og familiehistorie på ATTR amyloidose, uforklart vekttap, hjerterytmeforstyrrelse, uklarheter i glasslegemet, eller nyreproblemer2. Pasienter med hereditær (hATTR) nevropati har ofte negativ slektsanamnse, og kan ha trekk som ligner CIDP (rask progresjon, proksimale pareser, hjernenerveutfall, demyeliniserende nevrografifunn, og høyt spinalprotein). Les mer om ATTR nevropati i kapittel om arvelige nevropatier.
 • Myopati (AL amyloidose)
 • Demens (Alzheimer)
 • Kortikale og og subkortikale blødninger (cerebral amyloid angiopati)

Supplerende undersøkelser

 • S-elektroforese: M-komponent finnes hos de aller fleste med AL amyloidose (hvis man gjør immunfixasjon og us Bence-Jones protein i urin). Ofte normal ved hereditær type
 • Gentest: TTR mutasjonen
 • Vevsprøve med påvisning av amyloide fibriller (Congorød farging) er nødvendig for å stille diagnosen. Biopsi kan taes fra subkutant fett, leppe mucosa, rektal mucosa, suralis nerven, ev andre affiserte organer. 
 • Spinalvæske: mange har høyt spinalprotein

Behandling

Behandling varierer med type.

 • AL-amyloidose: melphalan og autolog stamcelletransplantasjon
 • Hereditær amyloidose mutasjon i transthyretin genet (h-ATTR): TTR stabilisatorer (tafamidis og diflunisal), levertransplantasjon. Les mer i kapittel om arvelige nevropatier

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi PhD

Referanser

 1. Kapoor M1, Rossor AM1, Jaunmuktane Z2, Lunn MPT1,3, Reilly MM4. Diagnosis of amyloid neuropathy. Pract Neurol. 2019. pmid:30598431 PubMed
 2. Adams D, Ando Y, Beirão JM, Coelho T, Gertz MA, Gillmore JD, Hawkins PN, Lousada I, Suhr OB, Merlini G. Expert consensus recommendations to improve diagnosis of ATTR amyloidosis with polyneuropathy. J Neurol. 2021 Jun;268(6):2109-2122. PMID: 31907599. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.